Itsemurhien väheneminen pysähtyi – alle 25-vuotiaita menehtyy vuodessa yli sata

Tutkimusten mukaan itsemurha traumatisoi lähipiirissä 6–10 henkilöä.

Tutkimusten mukaan itsemurha traumatisoi lähipiirissä 6–10 henkilöä. (Kuva Fotolia)

Itsemurhien ehkäisy vaatii jatkuvaa työtä ja yhteiskunnalta lisää uusia keinoja.

ITSEMURHAT Itsemurhakuolleisuus on puolittunut Suomessa vuoden 1990 jälkeen, mutta kahden viimeisimmän tilastointivuoden 2016–2017 aikana itsemurhaan kuolleiden määrä on ollut edeltävää vuotta suurempi. Itsemurhakuolleisuudessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

– Tuoreimpien tietojen mukaan itsemurhaan kuolleiden määrä ei ole Suomessa enää pienentynyt, mikä voi ennakoida myönteisen kehityskulun päättymistä, sanoo THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen.

Vuoden 2017 aikana itsemurhaan kuoli 824 ihmistä. Se oli yli 30 itsemurhaa enemmän kuin vuonna 2016 ja yli 90 enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2017 itsemurhaan kuolleiden ikä oli naisilla keskimäärin 49 vuotta ja miehillä 46 vuotta. Alle 25-vuotiaita kuoli itsemurhaan 107, ja heistä 37 oli alle 20-vuotiaita.

WHO on julkaissut kansainvälisen mielenterveyden toimintaohjelman vuosille 2013–2020. Yksi toimintaohjelman tavoitteista on 10 prosentin lasku itsemurhien määrässä kaikissa maissa.

– Itsemurhakuolleisuuden voi olettaa suurenevan paitsi vähitellen tapahtuvan väkiluvun kasvun ja väestön vanhenemisen takia, mutta myös itsemurhien ehkäisyn nykyisten keinojen menettäessä vaikuttavuuttaan. Itsemurhien ehkäisy WHO:n tavoitteen mukaisesti vaatiikin jatkuvaa työtä ja lisää uusia keinoja, Partonen jatkaa.

Jotta itsemurhien määrä saataisiin taas vähenemään, vuoden 2019 alussa perustettiin kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto, joka valmistelee uutta itsemurhien ehkäisyohjelmaa osana vuoteen 2030 ulottuvaa kansallista mielenterveysstrategiaa. Lisäksi valmisteilla on itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito -suositus.

– Itsemurhien estämiseksi tehtävän työn tukeminen on tärkeä osa kansallisia mielenterveyspoliittisia linjauksia. Sen toteuttaminen vaatii koko yhteiskunnalta yhteistyötä, Partonen sanoo.

Ohjelmaan kirjatuilla toimilla tavoitellaan itsemurhien lukumäärän laskua, mutta myös parempaa ja paremmin tarjolla olevaa hoitoa.

THL raportoi WHO:n eri tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä Suomessa ja julkaisee kesällä ja syksyllä väliarviot tavoitteiden toteutumisesta. Aiemmin on julkaistu väliarviot alkoholista, liikunnasta, kansantautikuolleisuudesta ja tupakkatuotteiden käytöstä.

Lue myös: Lapsiasiavaltuutettu on huolissaan – ”Lasten itsemurhissa korkein luku koko 2000-luvulla”

Kommentoi Facebookissa