Jälleen uuden hoivakodin toiminta keskeytetään – useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja

Tarkastuskäynnillä havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita.

Tarkastuskäynnillä havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita. (Kuvituskuva Fotolia)

Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston hoivakodin toiminta keskeytettiin Utajärvellä.

HOIVAKODIT Valvira on 28.2.2019 päättänyt keskeyttää Utajärvellä sijaitsevan Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan välittömästi. Päätöksen perusteena ovat Valviran ja aluehallintoviraston havaitsemat epäkohdat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä sekä epäkohtien riittämätön korjaaminen määräaikaan mennessä.

Attendo Kirkkopuisto avattiin joulukuussa 2018 ja se on 41-paikkainen hoivakoti senioreille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sai tammikuussa 2019 toimintayksikköä koskevan, asiakasturvallisuuden vakavaan vaarantumiseen viittaavan yhteydenoton. Valvira ja aluehallintovirasto kävivät 4.2.2019 toimintayksikössä ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä, jossa havaittiin useita asiakasturvallisuuden vaarantumiseen liittyviä seikkoja.

Havainnot liittyivät muun muassa lääkehoidon epäasianmukaisuuteen, omavalvontaan, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, asiakkaiden terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, yövuoron henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä henkilökunnan tehtäviin.

Palveluntuottajalle annettiin ohjeistusta asiassa, ja Oulunkaaren kuntayhtymä jatkoi valvontaa epäkohtien korjaamiseksi. Valvira ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä 28.2.2019 uudestaan tarkastuskäynnillä Valviraan tulleen kuntayhtymän yhteydenoton perusteella.

Tarkastuskäynnillä havaittiin edelleen asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Palveluntuottaja ei ollut kyennyt korjaamaan puutteita omavalvonnan keinoin siten, että valvontaviranomainen olisi voinut varmistua toiminnan asianmukaisuudesta.

Mikäli asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi tai kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi. Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja että asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.

Toimintayksikön asukkaiden turvallisuus ja hoiva on nyt järjestetty siten, että Oulunkaaren kuntayhtymä on ottanut toiminnan haltuun ja johdettavakseen. Asiakkaita ei ole siirretty pois toimintayksiköstä. Keskeyttäminen on voimassa, kunnes Valvira toisin päättää. Yksikön valvonta jatkuu, palveluntuottaja on ilmoittanut tekevänsä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa asioiden kuntoon saattamiseksi.

Lue myös: Nyt Esperiltä suljetaan vammaisille nuorille aikuisille tarkoitettu osasto – epäkohtia havaittiin lähes kaikessa

Kommentoi Facebookissa