Jehovan todistajien vapautuslaki halutaan kumota – kaikkia uskontoja kohdeltaisiin yhdenvertaisesti

Jehovan todistajiin kuuluville henkilöille on voitu myöntää vapautus sekä varusmies- että siviilipalveluksen suorittamisesta.

Jehovan todistajiin kuuluville henkilöille on voitu myöntää vapautus sekä varusmies- että siviilipalveluksen suorittamisesta. (Kuvituskuva Puolustusministeriö/ Kristian Vakkuri)

Taustalla olleet olosuhteet ovat monelta osin muuttuneet 1980-luvun jälkeen.

ASEVELVOLLISUUS Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen lain kumoamisesta, jolla Jehovan todistajat on voitu vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta.

Vapautuslaki ehdotetaan kumottavaksi siirtymäaikana siten, että henkilöt, jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet kyseisen lain mukaista lykkäystä palveluksen aloittamiselle, voisivat edelleen kolmen kuukauden kuluessa hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta. Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi.

Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin Suomen asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti.

Jehovan todistajien vapautuslaki tuli voimaan vuonna 1987 ja sen nojalla Jehovan todistajiin kuuluville henkilöille on voitu myöntää vapautus sekä varusmies- että siviilipalveluksen suorittamisesta.

Vapautuslain säätämisen taustalla olleet olosuhteet ovat monelta osin muuttuneet 1980-luvun jälkeen. Varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on merkittävästi kehitetty, minkä lisäksi Jehovan todistajien oma suhtautuminen siviilipalvelukseen on muuttunut myönteisemmäksi. Perusoikeuksien merkitys yhteiskunnassa on samoin kasvanut merkittävästi.

Vapautuslaki asettaa yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden ja lain onkin useassa yhteydessä todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa.

Lue myös: Kävisikö asevelvollisuuden sijasta kaikille kuuluva kansalaispalvelus – kannustimena verovähennys?

Kommentoi Facebookissa