Joka kolmas kuljettaja sai sakon tai huomautuksen – poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä

Noin 23 prosenttia kotimaisista ajoneuvoista sai sakon tai rikesakon, vastaava luku ulkomaalaisten kuljetusten osalta oli 11,8 prosenttia.

Noin 23 prosenttia kotimaisista ajoneuvoista sai sakon tai rikesakon, vastaava luku ulkomaalaisten kuljetusten osalta oli 11,8 prosenttia. (Kuva Fotolia)

Kun raskaan liikenteen valvonnasta ei tiedotettu etukäteen, ylikuormien määrät kasvoivat.

POLIISIHALLITUS Noin joka kolmas kuljettaja sai sakon, rikesakon tai huomautuksen viime viikolla tehdyssä tehostetussa raskaan liikenteen valvonnassa. Määrä kasvoi hiukan viime vuoden vastaavaan valvontaan verrattuna.

Valtakunnallisesta tehovalvonnasta ei tällä kertaa tiedotettu etukäteen. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan tämä vaikutti tuloksiin: erityisesti ylikuormien ja huomautusten määrät kasvoivat merkittävästi.

Sen sijaan ajoneuvon kuntoon liittyvät seuraamukset olivat lähes edellisvuoden tasolla. Tosin matka viallisen ajoneuvon vuoksi keskeytettiin kokonaan 22 tapauksessa. Vastaava määrä vuonna 2016 oli 14.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 664 ajoneuvoa, joista kotimaisia oli 1 232 ja ulkomaisia 422. Vuoden takaiseen valvontajaksoon verrattuna tarkastettujen ulkomaalaisten ajoneuvojen määrä lisääntyi ja kotimaisen kaluston osuus puolestaan hieman vähentyi.

Kuljettajista 33,5 prosenttia sai joko sakon, rikesakon tai huomautuksen. Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin 183 eli 11 prosentilla kuljettajista, vuosi sitten vastaavat luvut olivat 270 ja 13,4 prosenttia.

– Rikkomusten määrissä oli suuria poliisilaitoskohtaisia eroja. Muun muassa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä oli noin kolminkertainen edellisen vuoden vastaavaan valvontajaksoon verrattuna, Onninen sanoo.

Huomautusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden, luvut olivat 115 ja 219 eli lähes kaksinkertaiset. Noin 23 prosenttia kotimaisista ajoneuvoista sai sakon tai rikesakon, vastaava luku ulkomaalaisten kuljetusten osalta oli 11,8 prosenttia.

Merkittävin nousu tapahtui Onnisen mukaan kuitenkin ylikuormissa, jotka lähes kaksinkertaistuivat. Niitä todettiin nyt 52 kappaletta, kun vastaava määrä vuosi sitten oli 27. Erityisesti ylikuormien lukumäärä oli kasvanut Oulun, Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjanmaan poliisilaitosten alueilla.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti koko maassa 9.–15.10. Valvonnan painopisteinä olivat ajo- ja lepoajat, kuorman varmistaminen ja ajoneuvojen kunto. Vuoden 2017 aikana on vastaavanlaisissa tehovalvontajaksoissa tähän mennessä tarkastettu yhteensä lähes 7 000 raskasta ajoneuvoa.

Kommentoi Facebookissa