Jopa joka kymmenes sairastaa astmaa – suojaavatko ympäristön mikrobit myös aikuisia?

Maailmanlaajuisesti jopa yli 300 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta.

Maailmanlaajuisesti jopa yli 300 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta. (Kuva Fotolia)

Maatilaympäristö varhaislapsuudessa voi suojata astmalta ja allergisilta sairauksilta.

TERVEYS Ihmiset ja ympäristön mikrobit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisensa kanssa. Tämä yhteys voi olla ihmisen terveyden kannalta edullinen, toisinaan myös haitallinen.

Astma on yleisin pitkäaikainen hengityselinsairaus Suomessa. Sitä sairastaa jopa joka kymmenes ihminen. Globaalisti yli 300 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta.

Kyseessä on monimuotoinen sairaus, eikä kaikkia siihen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja vielä täysin tunneta. Usein astman puhkeamiseen vaikuttavat myös ympäristön ärsykkeet, kuten ilmassa olevat pienhiukkaset ja yhdisteet, jotka voivat kulkeutua keuhkoihin.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu selville, että varhaislapsuudessa tapahtunut maatilaympäristön mikrobeille altistuminen vaikuttaa immuunijärjestelmän kehittymiseen. Se voi suojata astmalta ja allergisilta sairauksilta. Nyt THL:n tutkijat ovat saaneet selville, että sopiva mikrobialtistuminen voi suojata astmalta myös aikuisiässä.

– Tiedämme, että esimerkiksi rakennusten kosteusvaurioilla on yhteys astman syntyyn ja pahenemiseen, mikä saattaa johtua mikrobien haittavaikutuksista. Toisaalta saamme jatkuvasti uutta tutkimusnäyttöä mikrobien sairauksilta suojaavista vaikutuksista, sanoo THL:n tutkimusprofessori Juha Pekkanen.

Lisätieto lasten ja aikuisten mikrobialtistumisesta on askel kohti syy-yhteyksien ymmärtämistä, astman ja allergian ehkäisyä ja pitkällä tähtäimellä kohti elinympäristön muokkaamista terveyttä tukevaan suuntaan.

THL:n tutkimukset ovat osa laajaa kansainvälistä tutkimuskokonaisuutta ECRHS – European Community Respiratory Health Survey, jonka tavoitteena on tutkia astmaan vaikuttavia tekijöitä eri puolilla Eurooppaa.

Kommentoi Facebookissa