Joukkoliikenteen vaihtoehtoja selvitettiin – raitiotie on kaksi kertaa superbussia kalliimpi

Vastaavan kokoisista kaupungeista Suomessa Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa.

Saman suuruusluokan kaupungeista Suomessa Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa. (Kuva Tampereen kaupunki)

Superbussilla olisi Turussa ja Raisiossa samat etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä.

RAITIOTIE Turun ja Raision kaupungeissa ratkaistaan tämän vuoden aikana, tuleeko kaupunkeihin raitiotie vai superbusseja. Raitiovaunut eivät olisi aivan uusi näky rannikkokaupungissa. Kun ensimmäisiä raitiovaunuja vetivät hevoset Helsingissä vuosina 1890–1900, samaan aikaan Turussa aloitettu raitiovaunuliikenne lopetettiin kuitenkin vuonna 1972.

Turku ja Raisio ovat nyt laatineet yhdessä valtion kanssa tarkentavan selvityksen Turun vuonna 2015 tekemän raitiotien yleissuunnitelman pohjalle. Selvityksessä on vertailtu raitiotie- ja superbussivaihtoehtoja Turussa. Yksi neljästä linjausvaihtoehdosta on osittain Raision alueella.

Parhaillaan raitiotietä rakentava Tampere aloitti raitiotieselvitykset jo 2000-luvun alussa. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa tehtiin reilut viisi vuotta sitten periaateratkaisu, että sekä Tampereen että Turun pikaraitiotiet voivat saada valtion investointitukea. Kun Tampereella jo rakennetaan, Turussa hanke ei ole edennyt. Valtio oli sitoutunut kattamaan noin 250–300 miljoonan euron projektista kolmanneksen, joka olisi tiennyt noin 80–100 miljoonan euron arvoista investointia Turkuun.

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksesta pyydetään nyt Turussa lausuntoja ja mielipiteitä, jonka jälkeen asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa raitiotie- tai superbussiratkaisu, joka tukee kaupungin ja seudun kasvua ja kokonaisvaltaista kehittymistä. Turun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet nopeasti 2010-luvulla.

– Joukkoliikenneratkaisu on Turulle tärkeä osa kestävää ja ilmastoystävällistä kaupunkikehitystä ja merkittävä askel matkalla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tavoitteena on, että mahdollisimman iso osa turkulaisista hyötyy sujuvammasta liikkumisesta

– Hyvin toimiva joukkoliikenne parantaa koko seudun asemaa kilpailtaessa parhaista työntekijöistä ja yrityksistä. Raisioon ulottuva linjasto tukee myös Raision keskustan uudistumista ja E18-kehätiehanketta, toteaa puolestaan Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Molemmissa ratkaisuissa samantyyppisillä periaateratkaisuilla pyritään samoihin kaupunkikehitysvaikutuksiin, asiakaspalvelun tasoon sekä viihtyisyyden parantamiseen. Myös teknisesti, esimerkiksi tilantarpeiltaan, ratkaisut ovat samantyyppisiä. Lisäselvityksissä on tutkittu tasavertaisina vaihtoehtoina raitiotietä ja superbussia, ja näitä on vertailtu runkobussijärjestelmään. Linjausvaihtoehdot ovat molemmissa samat.

Superbussilla olisi samat etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä. Talouden kannalta superbussi on selkeästi kannattavampi investointi. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin raitiotie tai superbussi. Linjausvaihtoehdoista yleisesti parhaiten asetettuihin tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio-linja.

Kustannukset koostuvat sekä raitiotiellä että superbussilla infrastruktuuri-investoinnista, varikkoinvestoinnista sekä kalustoinvestoinneista. Infrastruktuurin investointikustannukset ovat raitiotievaihtoehdoilla 166–293 miljoonaa euroa ja superbussivaihtoehdoilla 63–123 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on, että asia esitetään Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesällä 2018.

Kommentoi Facebookissa