Junaliikenteessä tapahtui viime vuonna 26 tasoristeysonnettomuutta – viisi henkilöä menehtyi

Tasoristeysonnettomuuksia sattui viime vuonna edellisiä vuosia vähemmän.

Tasoristeysonnettomuuksia sattui viime vuonna edellisiä vuosia vähemmän. (Kuva VR Group)

Raitiovaunuliikenteessä sattui yli 300 pienimuotoista onnettomuutta.

RAIDELIIKENNE Raideliikenteen turvallisuus oli hyvä vuonna 2018 sekä rautatie- että kaupunkiraideliikenteessä. Junaliikenteessä tapahtui vähän onnettomuuksia ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 tapahtui 26 tasoristeysonnettomuutta, mikä on jonkin verran vuosien 2013–2017 keskiarvoa 31,2 vähemmän. Vuonna 2018 tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi viisi henkilöä, mikä vastaa vuosien 2013–2017 keskiarvoa.

Vuodesta toiseen ratatyön turvallisuusongelmat ovat olleet yksi keskeisimmistä turvallisuushaasteista rautateillä ja myös vuonna 2018 ratatöissä tapahtui runsaasti vaaratilanteita. Keskeisiä tekijöitä ratatyön turvallisuusongelmien taustalla ovat runsas aliurakoitsijoiden ja vuokratyövoiman käyttö työn suorittamisessa, suuri vaihtelu radalla työskentelevien henkilöiden osaamisessa sekä riittämätön omavalvonta.

Vaihtotöiden turvallisuus on 2010-luvulla kehittynyt hyvään suuntaan ja vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on selvästi pienentynyt. Vuonna 2018 vaihtotöissä tapahtui kuitenkin jonkin verran vuotta 2017 enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita lähinnä vuoden 2018 haastavista talviolosuhteista johtuen.

Metroliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä matkustajaturvallisuuteen vaikuttavia onnettomuuksia vuonna 2018. Raitiovaunuliikenteessä tapahtui yli 300 pienimuotoista onnettomuutta, joista suurin osa oli ajoneuvon ja raitiovaunun välisiä yhteenajoja.

Vuonna 2018 tapahtuneiden junan allejääntien tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa, mutta alustavien tietojen mukaan allejääntejä tapahtui suurin piirtein viime vuosien keskiarvoa 58 vastaava määrä. Tyypillisesti allejäänneistä noin 90 prosenttia on tahallisia.

  • Lähde Traficom

Lue myös: Miten puista pudonneet lehdet voivat pysäyttää junaliikenteen? – Syyllisiä ovat olleet myös karhu ja merivesi

Kommentoi Facebookissa