Kalenterit esiin, vauvaa suunnittelevat – alkuvuodesta syntyneet menestyvät paremmin koulussa

Uuden tutkimuksen mukaan suhteellinen koulunaloitusikä vaikuttaa koulumenestykseen.

Uuden tutkimuksen mukaan suhteellinen koulunaloitusikä vaikuttaa koulumenestykseen. (Kuva Fotolia)

Vuoden alussa syntyneillä lapsilla on korkeampi peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.

OPISKELU Suhteellinen koulunaloitusikä vaikuttaa koulumenestykseen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n mukaan aivan alkuvuodesta syntyneiden lasten peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on keskimäärin 0.15 numeroa korkeampi kuin loppuvuodesta syntyneiden, selviää Martti Kailan tuoreesta tutkimuksesta.

Kailan tutkimuksessa havaitaan syy-seuraussuhde suhteellisen koulunaloitusiän ja kolmen koulutusmuuttujan välillä, jotka ovat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, todennäköisyys saada opiskelupaikka lukiosta ja todennäköisyys valmistua lukiosta. Havaittu vaikutus on suurempi tytöille kuin pojille.

Suhteellisella koulunaloitusiällä viitataan siihen, että alkuvuodesta syntyneet lapset aloittavat Suomessa koulun lähes vuoden vanhempana kuin loppuvuodesta syntyneet lapset. Martti Kailan mukaan kolme mekanismia voi selittää eron lopputulemissa alkuvuodesta ja loppuvuodesta syntyneiden välillä.

– Vanhempana koulun aloittavat lapset saattavat ensinnäkin olla ihanteellisemmassa iässä oppimisen kannalta, hän kertoo.

Suhteelliset erot kehityksessä verrattuna luokkatovereihin voivat myös selittää tuloksia.

– Alkuvuodesta syntyneet lapset voivat olla luokan loppuvuodesta syntyneitä edellä fyysisessä kasvussa, mikä heijastuu esimerkiksi itseluottamuksen kautta opintomenestykseen. Toisaalta alkuvuodesta syntyneiden oppimistulokset voivat myös kannustaa loppuvuodesta syntyneitä opiskelemaan ahkerammin, Kaila jatkaa.

Kolmanneksi on mahdollista että havaittu ero liittyy siihen, että alkuvuodesta syntyneet lapset tekevät kokeet aina vanhemmalla iällä.

– He vehtivät näin kerryttää enemmän tietoa kuin loppuvuodesta syntyneet. Tällöin ero ei välttämättä liity suoraan kouluun.

Mekanismien vaikutusta ei kuitenkaan ole mahdollista erottaa toisistaan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa on käytetty aineistona Opetushallituksen yhteisvalintarekisteriä. Laaja aineisto kattaa kaikki nuoret, jotka osallistuivat vuosien 1991–2007 välillä toisen asteen yhteishakuun samana vuonna kuin valmistuivat peruskoulusta.

Kommentoi Facebookissa