Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 206,8 miljoonaa euroa – tukea saa 22 järjestöä

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen siirtyy seuraavaksi sisäministeriksi.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen siirtyy seuraavaksi sisäministeriksi. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Järjestöjen toiminta keskittyy vahvasti Itä-Afrikkaan, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-itään.

KEHITYSYHTEISTYÖ Ulkoministeriö on myöntänyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen päätöksellä 206,8 miljoonaa euroa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelmiin vuosille 2018–2021. Tukea saa yhteensä 22 suomalaisen kansalaisjärjestön ohjelmaa. Viisi suurinta tuensaajaa ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Fida International, Plan Suomi ja Suomen Punainen Risti.

Kaikki 22 järjestöä ovat saaneet ohjelmatukea ulkoministeriöstä aiemminkin. Puolet järjestöistä sai tukea enemmän kuin aiemmin, kuudella toimijalla tukitaso pysyi samana kuin vuonna 2017 ja viidellä järjestöllä ohjelmatuki laski suhteessa vuoteen 2017.

– Määrärahoja on tulevina vuosina yhtä paljon kuin vuonna 2017. Sillä summalla tähdätään mahdollisimman laajaan ja vaikuttavaan työhön. Nyt tukea on lisätty niille järjestöille, jotka pärjäsivät kokonaisarvioinnissa parhaiten, sanoo ministeri Kai Mykkänen.

Tukea saavien kehitysyhteistyöohjelmien toiminta keskittyy vahvasti Itä-Afrikkaan, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä Lähi-itään. Afrikassa suurimpia yhteistyömaita ovat Uganda, Kenia, Etiopia, Somalia, Tansania ja Etelä-Sudan.

Työllään järjestöt kehittävät paikallisten ihmisten työ- ja toimeentulomahdollisuuksia, koulutusta ja terveyspalveluja usein kaikista köyhimpien ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa. Tällä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnissa. Ulkoministeriön tukemat ohjelmat toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Ohjelmatuki on ulkoministeriön pääasiallinen tukimuoto kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle. Ensimmäistä kertaa ohjelmatuen haku järjestettiin siten, että kaikki 22 järjestöä hakivat valtionavustusta samanaikaisesti ja neljälle vuodelle. Vuonna 2021 on tarkoitus järjestää avoin ohjelmatuen haku kaikille kansalaisjärjestöille. Lisäksi ulkoministeriö myöntää valtionavustusta pienten ja keskisuurten järjestöjen yksittäisille hankkeille.

Kommentoi Facebookissa