Kansalaisten sote-pisteytyksestä syntyi kiista – ”Terveydentilaa koskevia tietoja ei pitäisi käyttää ihan mihin tahansa”

Peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan sote-uudistus on linjassa Suomen tietosuojalainsäädännön kanssa.

Peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan sote-uudistus on linjassa Suomen tietosuojalainsäädännön kanssa. (Kuva Viivi Myllylä/ Valtioneuvoston kanslia)

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että sote-pisteytyksessä on kyse selkeästi profilointijärjestelmästä.

SOTE-PISTEYTYS Hallituksen kaavailemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen liittyvään palveluntuottajien korvausmalliin sisältyvä pisteytysjärjestelmä on ollut viime päivinä kiistojen kohteena.

Kansalaiset pisteytettäisiin elämäntapojensa ja terveystilanteensa mukaan, ja sen perusteella maksettaisiin korvaus terveysyritykselle tai maakunnan sote-keskukselle. Tässä Terveyden ja hyvinoinnin laitoksen THL:n selvittämässä korvausmallissa sote-keskuksen saama kokonaiskorvaus riippuisi siitä, millainen asiakaskirjo keskukseen on listautunut.

Asiasta on käyty kiihkeätäkin keskustelua sosiaalisessa mediassa, jossa alivaltiosihteeri Päivi Nergin Twitter-viesti ei suunnitelmaa juurikaan selventänyt:

”Yksilödataa sisältävästä aineistosta tilastollisia menetelmin estimoidaan tutkimuseettisen periaattein anonymisoidusti kertoimet, jotka kuvaavat tekijöitä jotka vaikut. terveyspalv. käyttöön.”

THL:n ilmoituksen mukaan korvaussummassa huomioitaisiin muun muassa kunkin asiakkaan ikä, sukupuoli, perussairaudet ja se, onko hän työterveyshuollon asiakas. Pisteytyksessä hyödynnettäisiin olemassa olevia rekisteritietoja, joita on Kansaneläkelaitoksella, THL:llä ja Tilastokeskuksella. Tarkoituksena ei THL:n mukaan ole, että jokaiselle ihmiselle määriteltäisiin oma tietty hinta.

THL:n ylijohtaja Marina Erhola ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ovat täysin eri linjoilla kansalaisten sote-pisteytyksestä.
THL:n ylijohtaja Marina Erhola ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ovat täysin eri linjoilla kansalaisten sote-pisteytyksestä. (Kuvakaappaus Yle Aamu-tv)

Sote-pisteytys oli vahvasti esillä myös eduskunnan kyselytunnilla. Oppositio halusi muun muassa tietää, miten kansalaisten yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvät asiat on selvitetty sekä miten hallitus aikoo turvata sen, etteivät kerätyt tiedot vuoda.

– Missä ovat yksiselitteiset lakipykälät, perustelut ja oikeutus tälle hankkeelle, hallitukselta tivattiin.

Peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan pisteytyksessä käytettävä tieto on anonyymiä. Hän totesi myös, että Suomessa on vahva tietosuojalainsäädäntö, jonka kanssa sote-uudistus on linjassa.

– Kukaan kansalainen ei tule pisteytetyksi henkilökohtaisesti, vaan tiettyyn ryhmään kuuluvana, Saarikko vakuutti.

Yleisradion Aamu-tv:ssä haastateltavana ollut tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kuitenkin katsoo, että kansalaisten sote-pisteytyksessä on kyse yksiselitteisesti profilointijärjestelmästä.

– Aivan selkeä profilointijärjestelmä. Erityisesti kun siihen liittyvät nämä terveydentilaa koskevat tiedot, joita ei pitäisi käyttää ihan mihin tahansa, Reijo Aarnio totesi.

Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että tällä hetkellä Suomessa millään viranomaisella ei ole toimivaltaa kansalaisten profiloimiseen. Erityisesti Aarnio kertoi olevansa huolissaan siitä, että tästä ”hallituksen esityksestä ei ota tolkkua kukaan”.

– Mitä sille profiilille tapahtuu? Kuka sitä ylläpitää? Kuinka kauan sitä säilytetään? Mitkä ovat kansalaisten oikeudet siihen profiiliin liittyen?

Myös Yleisradion Aamu-tv:n keskusteluun osallistunut THL:n ylijohtaja Marina Erhola kuitenkin korosti, että sote-pisteytysmallilla haettaisiin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden etua.

Kommentoi Facebookissa