Käräjäoikeuksiin unohtui 579 rikostuomiota – ”Mikäli tuomio on vanhentunut, ei vankeusrangaistusta enää voida panna täytäntöön”

– On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. (Kuva AOP)

On mahdollista, että tuomioiden lähettämättä jäämisestä on aiheutunut tuomioiden vanhentumisia.

RIKOSTUOMIOT Oikeusministeriön alaisena toimiva Oikeusrekisterikeskus on havainnut ongelmia rikosasioiden täytäntöönpanoa koskevien tietojen siirtymisessä tuomioistuimilta täytäntöönpanoviranomaisille. Ongelmat ovat ilmenneet tietojärjestelmän käytössä, mutta niiden syy ei ole vielä tarkkaan selvillä.

Ongelmia on ollut useiden vuosien aikana, ja vuosina 2013–2019 ainakin 579 tuomiota on jäänyt lähettämättä käräjäoikeuksista eteenpäin Rikosseuraamuslaitokselle ja Oikeusrekisterikeskukselle, jotka vastaavat vankeus- ja sakkorangaistusten täytäntöönpanosta.

– Suhtaudun tähän äärimmäisen vakavasti. On selvää, että tällaista ei koskaan pitäisi päästä tapahtumaan. Olen vaatinut pikaista selvitystä tapahtuneesta ja toimenpiteistä, jotta tilanne saadaan välittömästi korjattua. Siihen saakka tämän on oltava kaikkien toimijoiden ykkösasia. Meidän kaikkien tulee voida luottaa siihen, että annettu tuomio myös pannaan täytäntöön, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusrekisterikeskus on informoinut asiasta oikeusministeriötä ja käräjäoikeuksia. Oikeusministeriö puolestaan on ongelman laajuuden ja keston selvittyä ilmoittanut siitä Oikeuskanslerinvirastolle.

Asian selvittäminen on kesken, mutta mahdollista on, että tuomioiden lähettämättä jäämisestä on aiheutunut tuomioiden vanhentumisia. Mikäli tuomio on vanhentunut, ei vankeusrangaistusta enää voida panna täytäntöön tai tuomittua sakkoa periä. Yksittäisten tapausten selvittäminen kuuluu Oikeusrekisterikeskukselle ja asianomaiselle käräjäoikeudelle.

– Kun järjestelmä on saatu ajan tasalle ja tuomiot asianmukaisesti eteenpäin, käymme asian huolellisesti läpi yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. On tärkeää varmistaa, ettei vastaava toistu ja että rakenteilla olevissa uusissa järjestelmissä on jokin asian pitkittymisestä ilmoittava mekanismi, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen toteaa.

Tuomioistuinten on tallennettava tekemänsä ratkaisu tai tiedot sen lopputuloksesta oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Käräjäoikeuksissa vuosittain annettavien rikostuomioiden määrä on noin 50 000. Käräjäoikeudet käyttävät ratkaisutoiminnassa Rikostuomiosovellusta ja ilmoittavat ratkaisuistaan sovelluksen kautta teknisenä jakeluna.

Tuomiot vanhenevat, mikäli niiden täytäntöönpano ei ole alkanut laissa säädetyssä määräajassa. Sakkotuomiot vanhenevat yleensä viidessä vuodessa. Vankeustuomioiden vanhentumisaika on 5–20 vuotta riippuen rangaistuksen pituudesta. Nuorisorangaistuksen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Lue myös: Rattijuopumuksesta yleisimmin 50 päiväsakkoa ja 6 kk ajokieltoa – lievimmät rangaistukset Itä- ja Pohjois-Suomessa

Kommentoi Facebookissa