Löysitkö loukkaantuneen eläimen – miten toimitaan luonnonvaraisen eläimen ollessa hädässä?

Syksyllä sattuu runsaasti hirvieläinkolareita ja eläimiä voi nähdä usein sekä liikenteessä että asutusten lähistöllä.

Syksyllä sattuu runsaasti hirvieläinkolareita ja eläimiä voi nähdä usein sekä liikenteessä että asutusten lähistöllä. (Kuva Fotolia)

Viranomaiset saavat luonnonvaraisia eläimiä koskeva hälytyksiä huolestuneilta kansalaisilta lähes päivittäin.

LUONTO Luonnonvaraisten eläinten kohtelua määrittävät useat lait, näistä tunnetuimmat ovat luonnonsuojelulaki, eläinsuojelulaki sekä metsästyslaki. Lakien valvomisesta vastaavat viranomaiset poliisi, ELY-keskus ja virkaeläinlääkärit.

Myöskin viranomaisten toimintaa määrittävät lait. Eri laeissa on säädetty, mitä kuuluu kunkin viranomaisen velvollisuuksiin ja hoidettaviin asioihin. Viranomaiset saavat luonnonvaraisia eläimiä koskeva hälytyksiä huolestuneilta kansalaisilta lähes päivittäin.

– Mikäli eläin ei kykene pakenemaan ihmistä, se ei todennäköisesti kykene selviytymään luonnossa ja se on jo eläinsuojelullisista syistä lopetettava. Tarvittaessa lopettamismääräyksen voi antaa poliisi tai muu eläinsuojeluviranomainen. Vuonna 2018 Itä-Suomen poliisi hoiti 1300 eläintehtävää, joista noin 10 prosenttia koski luonnonvaraisia eläimiä, kertoo komisario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisista.

Eläimiin liittyviä tehtäviä tulee pelastuslaitokselle hätäkeskuksen kautta, mutta lisäksi myös suoria puhelinsoittoja pelastuslaitoksen päivystysnumeroihin. Hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä on ollut vuosina 2004–2018 noin 70–100 tehtävää vuosittain.

Tehtävistä suurin osa olisi ilmoittajan itse hoidettavissa, aina ei pelastuslaitoksella ole tarvetta lähteä paikan päälle. Lähtökohtaisesti pelastuslaitos toimii pelastuslain mukaan ja joissakin tapauksissa oikea apu luonnonvaraisille eläimille on jättää eläin luontoon, sinne minne se kuuluukin. Tai jos eläin kärsii, eläin lopetetaan.

Tyypillisesti luonnonvarainen eläin on jäänyt loukkuun ihmisen elinpiiriin, esimerkiksi piharakennukseen, eikä ilmoittaja saa eläintä poistettua. Apuun kutsutaan viranomainen, joka kyllä poistaa eläimen, mutta joutuu myös sen lopettamaan mikäli eläin on loukkaantunut eikä selviäisi itse enää luonnossa.

Loukkaantunutta luonnonvaraista eläintä kuuluu auttaa, mikä on jokamiehen oikeus ja velvollisuus. Jos itse ei syystä tai toisesta pysty eläintä auttamaan, on jokainen velvollinen hankkimaan apua.

Loukkaantuneen villieläimen kiinniottaminen, pakkaaminen laatikkoon ja kuljettaminen autossa on erittäin stressaavaa eläimelle. Usein eläimen lopettaminen sen kärsimyksien lyhentämiseksi on järkevin ja ainoa vaihtoehto, sillä Suomen valtiolla ei ole villieläinsairaaloita. Mikäli kyseessä erityisen vaarallinen tai suurikokoinen eläin, oikea osoite ilmoitukselle on poliisi.

Terveen eläimen ottaminen luonnosta elätiksi on kielletty eläinsuojelulain 13 §:ssä. Sairas voidaan hoitaa kuntoon ja palauttaa luontoon, mutta mikäli se on mahdotonta, eläin täytyy lopettaa. Tämä koskee myös viranomaisia. Joidenkin rauhoitettujen eläinlajien kohdalla on erityissäädöksiä, jotka määrittävät, kuinka näitä eläimiä kohdellaan.

Lue myös: Markku hoitaa loukkaantuneita villieläimiä – ”Välillä tulen kotiin ketunpoika kainalossa”

Toimi näin

1 Loukkaantunut eläin voi puolustautua tai paeta vammautuneena, joten sitä on syytä lähestyä varovasti.

2 Loukkaantunut eläin ei saa kärsiä. Se tulee lopettaa niin, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.

3 Jos olet ajanut autolla pienikokoisen eläimen päälle, ja jos on mahdollista, siirrä kuolleet luonnonvaraiset eläimet pois tiealueelta. Jos loukkaantunut eläin on paennut tiealueen ulkopuolelle, luonto hoitaa luonnonvaraisen eläimen.

4 Hirvieläinten ja suurpetojen (karhu, susi, ilves, ahma) osalta aina tulee soittaa poliisille (112). Jos kyseessä on esimerkiksi liikenteessä loukkaantunut karhu tai villisika, pysy autossa ja soita 112. Karhu ja villisika ovat loukkaantuneena vaarallisia, eikä niitä pidä koskaan lähestyä. Jätä se asiantuntijoiden tehtäväksi metsästäjille tai poliisille.

5 Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata tai hävittää tavallisen sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen.

6 Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Kommentoi Facebookissa