Karu todellisuus – neljäsosa yksinyrittäjistä tienaa alle tonnin kuussa

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. (Kuva Fotolia)

Puolet yksinyrittäjistä arvioi saavansa alle 2 000 euroa kuussa bruttotuloina.

TALOUS Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn perusteella joka toinen vastanneista arvioi saavansa alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot yritystoiminnastaan. Tästä joukosta puolen tulot jäävät alle tuhannen euron kuukaudessa. Työttömiä on kannustettu yrittäjiksi, mutta tie on kivinen eikä vie kovinkaan nopeasti edes kohtuullisiin tuloihin.

Päätoimisista yksinyrittäjistä 45 prosenttia ja sivutoimisista yksinyrittäjistä 84 prosenttia ansaitsee kuukausittain alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot. Alle 2 000 euroa ansaitsevien yksinyrittäjien osuus on kasvanut hieman edellisestä, kolme vuotta sitten tehdystä kyselystä.

– Moni yksinyrittäjä on hyvin pienituloinen. Siksi heidän asemansa vahvistamisen pitää olla vahvasti yhteiskuntapolitiikan keskiössä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

Pentikäisen mukaan Suomessa on jo paljon matalapalkkaisia. Työmarkkinat joustavat lähinnä työttömyyteen ja yrittäjyyteen. Jos ne toimisivat paremmin, se vahvistaisi yrityksiä, toisi lisää työtä ja avaisi myös yksinyrittäjille lisää mahdollisuuksia parantaa ansiotasoa, kun kysyntää olisi enemmän.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajien nimellinen keskiansio vuonna 2015 oli 3 338 euroa kuukaudessa. Päätoimisista yksinyrittäjistä alle 3 000 euroa tienasi 68,5 prosenttia vastanneista eli noin kaksi kolmesta.

Yksinyrittäjien kasvuhalukkuus on kasvanut selkeästi. Eniten kasvua hakevat nuoret yksinyrittäjät, 81 prosenttia alle 35-vuotiaista yksinyrittäjistä hakee joko voimakasta kasvua tai kasvua mahdollisuuksien mukaan. Toimialoista kaupan ja teollisuuden alan yksinyrittäjät olivat kasvuhakuisimpia.

– On erinomaista, että yksinyrittäjien kasvuhakuisuus on vahvistunut. Yksinyrittäjiä on paljon, ja kun he haluavat kasvaa, se heijastuu laajemmin talouteen, Pentikäinen sanoo.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana kasvanut noin 45 000. Työnantajayritysten määrä on samalla jaksolla noussut noin 3 000 yrityksellä.

Työllistämisen suurimpana esteenä yksinyrittäjät pitävät työllistämisen kalleutta ja riskiä.

– Olisi tärkeää, että moni yksinyrittäjä myös uskaltaisi rekrytoida. Sen vuoksi on tärkeä helpottaa pienyritysten työllistämistä mm. helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista, Pentikäinen sanoo.

Näin tutkittiin

Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely tehtiin marraskuussa 2016. Kysely lähetettiin 12 600 yksinyrittäjäjäsenelle ja siihen vastasi 2215 yksinyrittäjää, joten vastausprosentti on 17,6. Edelliset kyselyt yksinyrittäjille tehtiin vuosina 2013 ja 2010.

Kommentoi Facebookissa