Kaupunkien jätevesien tutkiminen paljastaa huumeiden käytön – kokaiinin käyttö on moninkertaistunut

Eurooppalaisessa tutkimuksessa huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä.

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. (Kuva Fotolia)

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt ja metamfetamiini jäänyt amfetamiinin rinnalle.

HUUMEET Kokaiinin käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n jätevesitutkimusten tulosten perusteella. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 kokaiinin käyttö on moninkertaistunut.

– Kokaiinin käyttö on edelleen voimakkaasti painottunut eteläiseen Suomeen, vaikka kokaiinia todetaankin enenevässä määrin myös muualla maassa, sanoo oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Amfetamiinia ja ekstaasia käytetään koko maassa. Suurimmat käyttömäärät todetaan näidenkin aineiden osalta yleisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa. Valtastimulantti amfetamiinin rinnalle nousi vuonna 2016 metamfetamiini.

– Metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti ja äkillisesti etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös useissa muissa kaupungeissa. Vuonna 2017 käyttö väheni jonkin verran vuoden 2016 ennätyksellisistä määristä, mutta on jäänyt aiempaa selvästi korkeammalle tasolle, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.

Metamfetamiinin käytössä havaitaan suurempia alueellisia eroja kuin amfetamiinin tai ekstaasin käytössä. Verrattaessa läntisen tai keskisen Euroopan maihin – tai muihin Pohjoismaihin – kokaiinin käytön suhteellinen osuus huumeiden kokonaiskäytöstä on edelleen melko pieni.

– Suomen huumetilanne muistuttaakin enemmän itäisen kuin läntisen tai keskisen Euroopan tilannetta, Aino Kankaanpää toteaa.

Toisin kuin vuonna 2016, vuonna 2017 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia huumetilanteessa eri aineiden suhteellisen käytön suhteen. Pidemmällä aikavälillä stimulanttihuumeiden käyttömäärissä on valtakunnallisesti kasvua.

– Stimulanttihuumeiden käyttömäärät ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet Suomessa vuodesta 2012, josta lähtien väestötason huumeiden käyttöä on systemaattisesti kartoitettu jätevesitutkimusten avulla, sanoo Teemu Gunnar.

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä. Tutkimuksen väestöpohja on noin 45 prosenttia koko Suomen väestöstä.

THL vastaa Suomen osuudesta Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen EMCDDA:n vuosittain julkaisemassa kansainvälisessä jätevesitutkimuksessa.

Kommentoi Facebookissa