Kela lähetti karhukirjeen 34 800 opiskelijalle – keskimäärin maksettava takaisin 1300 euroa

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu.

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. (Kuva Fotolia)

Päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä sai hieman useampi kuin vuotta aikaisemmin.

KELA Opintotukea sai vuonna 2016 noin 320 500 opiskelijaa. Heistä 34 800 opiskelijan tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 11 prosenttia kaikista opintotuen saajista.

Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti on 1 300 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 45,4 miljoonaa euroa. Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia 34 100 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 46,6 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2016 olivat 7 970 euroa ilman opintotukea.

Tulorajoja korotettiin prosentin verran vuoden 2018 alusta lukien. Vuosituloraja on nyt 11 973 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, kymmenen tukikuukauden vuosituloraja on 10 650 euroa. Uudet tulorajat ovat käytössä tänä ja ensi vuonna.

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille opiskelijoille, joilla vuosituloraja on ylittynyt. Kelalla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista – esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista – maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2016 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa.

Vuodelta 2016 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 27 100 opiskelijalta 29,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2018 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla.

Kommentoi Facebookissa