Kela seuraa opintojen edistymistä – 12 700 korkeakouluopiskelijalle selvityspyyntö

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. (Kuva Fotolia)

Jos opintosuorituksia on erityisen vähän, opintotukea voidaan periä takaisin.

OPISKELU Kela ja opintotukilautakunnat seuraavat vuosittain korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä. Seuranta on nyt tehty noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2016–2017. Heistä 12 700 saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Opinnot ovat edistyneet riittävästi, jos opiskelija on suorittanut vähintään 20 opintopistettä lukuvuonna 2016–2017 ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Hänen pitää palauttaa selvityksensä korkeakoulunsa opintotukilautakunnalle.

Opintotukilautakunta harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan ensi vuoden alusta lukien.

Jos opintosuorituksia on erityisen vähän – alle yksi opintopiste tukikuukautta kohden – ja opiskelijan ei ole ollut tarkoituskaan opiskella päätoimisesti, opintotukea voidaan myös periä takaisin.

Selvityspyyntö lähetetään 7 400 yliopisto-opiskelijalle ja 5 300 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 12 900, joista 7 900 opiskeli yliopistossa ja 5 000 ammattikorkeakoulussa.

Kommentoi Facebookissa