Kiistellyn glyfosaatin hyväksyminen siirtyi – luvan jatkamiselle ei saatu enemmistöä Brysselissä

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa ja sitä löytyy eri tuotteista.

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa ja sitä löytyy eri tuotteista. (Kuva AOP)

Aine on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi.

KASVIMYRKYT Kiistellyn kasvinsuojelussa käytettävän tehoaineen glyfosaatin uudelleen hyväksyminen oli EU:n pysyvän komitean käsittelyssä tänään pidetyssä kokouksessa Brysselissä. Tarkoitus oli äänestää tehoaineen jatkosta, mutta kokouksessa ei saatu määräenemmistöä komission esityksen taakse. Asian käsittely jatkuu marraskuussa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa, että glyfosaatin hyväksymisestä keskusteltiin edellisen kerran lokakuun alussa pidetyssä pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaostossa. Komissio ehdotti myös tänään glyfosaatin hyväksymistä 10 vuodeksi normaalin 15 vuoden hyväksymisajan sijaan, mutta tälle esitykselle komissio ei saanut taakseen määräenemmistöä.

Kokouksessa tuotiin esille mahdollisia lyhyempiä hyväksymisaikoja, mutta asian käsittely päätettiin siirtää marraskuun alkupuolella pidettävään kokoukseen.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine.

EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita enää uusia tutkimuksia.

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on tällä hetkellä 53 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön.

Kommentoi Facebookissa