Kirkkoherrojen ja johtajien luottokorttimaksut erityistarkastukseen – koskee 50 seurakuntapäättäjää

Seurakuntien talossa eli seurakuntayhtymässä hoidetaan Helsingin seurakuntien yhteisiä asioita, muun muassa taloutta.

Seurakuntien talossa eli seurakuntayhtymässä hoidetaan Helsingin seurakuntien yhteisiä asioita, muun muassa taloutta. (Kuva Kirkko Helsingissä)

Helsingin seurakuntayhtymä teettää puolueettomalla tilintarkastusyhtiöllä erityistarkastuksen.

KIRKKO Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto päätti 18.1. teettää puolueettomalla tilintarkastusyhtiöllä seurakuntayhtymän kirkkoherroja, johtajia, päälliköitä ja johtavia luottamushenkilöitä koskevan luottokorttimaksujen ja matkalaskujen erityistarkastuksen. Se koskee noin 50 päättävässä asemassa olevan henkilön hankintoja vuodelta 2017.

Tarkastuksen tekee Maura Audit Oy, joka valittiin tehtävään tarjouskilpailun perusteella. Työn arvioidaan kestävän joitakin viikkoja. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, onko annettuja ohjeita noudatettu ja ovatko ohjeet olleet riittävät. Näitä ovat muun muassa se, että luottokorttia on käytetty vain työhön liittyviin kuluihin ja matkakustannuksissa on noudatettu kohtuutta.

– Haluamme puhdistaa ilmaa ja katsoa huolella, mitä todellisuudessa on tapahtunut ja onko esille tuoduissa epäilyksissä ja syytöksissä perää, toteaa seurakuntayhtymän tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

Seurakuntayhtymän sisäinen tarkastus toteutti syksyllä 2017 luottokorttimaksujen käsittelyprosessia koskeneen tarkastuksen. Tällöin prosessissa todettiin puutteita ja ne korjattiin joulukuun alussa voimaan astuneella tarkennetulla ohjeistuksella. Lisäksi julkisuuteen on tullut epäilyjä seurakuntayhtymän taloudenpitoa koskevista epäselvyyksistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä.

– Tarkastus rajattiin tässä vaiheessa koskemaan vuotta 2017 ja johtavassa asemassa olevien henkilöiden luottokorttilaskuja ja matkalaskuja, jotta tarkastukseen käytettävä työmäärä pysyy kohtuullisuuden rajoissa ja jotta saamme tuloksia nopeasti. Tarkastuksen tuloksesta riippuu, onko syytä tavalla tai toisella ryhtyä laajempiin toimiin, jatkaa Sundberg.

Luottokorttien käyttö kirkon päättäjien taholta nousi julkisuuteen, kun raportoitiin piispa Teemu Laajasalon kuittiepäselvyyksistä ajalta, jolloin hän toimi kirkkoherrana. Päivän Lehti kirjoitti asiasta tässä. Helsingin seurakuntayhtymä tiedottaa tarkastuksen tuloksista heti niiden valmistuttua arviolta viikolla 9.

Kommentoi Facebookissa