Kirkon selvitys valmistui – Teemu Laajasalolla kolmelta vuodelta poikkeuksellisen paljon kuitteja hukassa

Piispa Teemu Laajasalo on saanut selitellä sotkuisia taloudellisia asioitaan julkisuudessa.

Piispa Teemu Laajasalo on saanut selitellä sotkuisia talousasioitaan julkisuudessa. (Kuva Kirkon kuvapankki/ Markku Pihlaja)

Selvitys Helsingin seurakuntien johdon luottokortinkäytöstä ja matkalaskuista vuodelta 2017 julkistettiin.

KIRKKO Helsingin seurakuntayhtymän tilaama ulkopuolinen selvitys on valmistunut. Luottokorttiostot ja matkalaskut ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia. Puuttuvat tai puutteelliset tositteet viime vuodelta ovat euromääräisesti 7 685 euroa, ja ne ovat kasaantuneet muutamille kortinhaltijoille.

Kimmoke selvitykselle syntyi Helsingin piispa Teemu Laajasalon uutisoiduista epäselvyyksistä luottokortin käytössä hänen toimiessaan kirkkoherrana. Päivän Lehti kirjoitti asiasta muun muassa tässä.

Helsingin seurakuntayhtymän Maura Audit Oy:ltä tilaama selvitys luottokortin käytöstä ja matkalaskuista vahvistaa yhtymän sisäisen tarkastuksen viimesyksyisen havainnon, että laskujen hyväksyntäprosesseissa on ollut aukkoja ja että tositteiden säilyttämisessä ja selitteiden laatimisessa on paikoin merkittäviä puutteita.

Ulkopuolinen, riippumaton selvittäjä kävi läpi 50 johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Teemu Laajasalon osalta käytiin läpi hänen pyynnöstään ja Helsingin seurakuntayhtymän päätöksellä luottokorttiostot ja matkalaskut vuosilta 2013–2017.

Kaikkiin ostoihin löytyi selitys

Selvityksessä käytiin läpi 1669 luottokorttitapahtumaa ja 197 matkalaskua vuodelta 2017. Kaikkiin ostotapahtumiin saatiin viimeistään selvityksen kuluessa asianmukainen selitys.

Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöistä noin 600:lla on työnantajan luottokortti. Vuonna 2017 niillä tehtiin ostoja noin 924 700 euron arvosta.

– Nyt tutkituista luottokorttiostoista kolmannen osapuolen antamia tositteita kuten ostoerittelyn sisältäviä kuitteja jäi puuttumaan 7 685 euron arvosta. Näistä kaikkiin saatiin tarkastuksessa asianmukaiset selitykset. Puuttuvat tositteet ovat keskittyneet puolelle kymmenelle henkilölle, sanoo tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

Sundberg korostaa luottamusta ja muistuttaa, että totuudellisuus on yksi Helsingin seurakuntien arvoista.

– Luotamme, että kuittiin ja matkalaskuihin kirjoitetut tiedot sekä nyt tehdyssä tarkastuksessa annetut tiedot – esimerkiksi osallistujista ja tilaisuuden luonteesta – pitävät paikkansa. Jos jokin viittaisi siihen, että merkinnöissä on väärää tietoa, yksittäinen ostotapahtuma tai tilitys otettaisiin vielä tarkempaan tutkintaan, Sundberg sanoo.

Myös Laajasalo selvitti ostojaan

Julkisessa keskustelussa luottokorttiselvitykset on liitetty yhtymänjohtajana 1.1.–30.10.2017 sekä vuosina 2013–2017 Kallion kirkkoherrana toimineeseen Teemu Laajasaloon.

– Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut käytiin läpi vuodilta 2013–2017. Luottokorttiostoja oli tuolla jaksolla yhteensä 351. Kolmelta viime vuodelta kuitteja oli poikkeuksellisen paljon hukassa. Kahdessa majoituksessa kustannus oli ollut liian korkea. Tarkastuksessa ei ole näitä kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todettu poikkeuksellisia ostoja, ja tarkastuksen mukaan selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset, Pertti Sundberg sanoo.

Maura Audit Oy haastatteli Teemu Laajasaloa erikseen vielä hänen lähettämiensä lisäselvitysten jälkeen. Laajasalo ilmoitti tammikuussa maksavansa takaisin liian kalliista matkoista aiheutuneet kulut ja korvaavansa virheellisesti merkityn päivärahan.

Kommentoi Facebookissa