Kissat ovat tunnetusti nirsoja – löytyykö minitableteista apu lääkintään?

Mikäli kissa pitää lääkkeen makua epämiellyttävänä, se kieltäytyy ottamasta lääkettä vapaaehtoisesti.

Mikäli kissa pitää lääkkeen makua epämiellyttävänä, se kieltäytyy ottamasta lääkettä vapaaehtoisesti. (Kuva Fotolia)

Kissa eroaa koirasta lääkkeenoton kannalta monessakin suhteessa.

LEMMIKIT Kaikista seuraeläimistä etenkin kissan lääkintää pidetään varsin haasteellisena. Minitablettien ja niihin sopivien makuaineiden ja makupinnoitteiden avulla on mahdollista parantaa kissaomistajan hoitoon sitoutumista, sekä helpottaa joustavaa lääkkeenantoa lemmikille.

Proviisori Jaana Hautala etsi väitöskirjatyössään ratkaisua kissalääkinnän helpottamiseksi. Seuraeläinten suun kautta tapahtuvan lääkehoidon onnistuminen edellyttää, että eläin pitää lääkkeitään maittavina ja vapaaehtoiseen lääkkeenottoon houkuttelevina. Se on varsin oleellista paitsi lemmikin terveydentilassa tapahtuvan äkillisen muutoksen tasapainottamisessa, myös säännöllistä ja jatkuvaa lääkkeenottoa edellyttävien kroonisten sairauksien hoidossa.

– Maittavuuden parantaminen minitabletein ja eläimelle kohdennetuin synteettisin makuainein ja pinnoittein kohentaa sekä omistajan hoitoon sitoutumista ja kissan hoitomyöntyvyyttä. Se myös helpottaa lääkeannostelua ja joustavaa lääkkeenantoa paitsi kissalääkinnässä, myös muiden seuraeläinten hoidossa, toteaa Hautala.

Kissa eroaa toisesta yleisestä seuraeläimestä koirasta monessakin suhteessa, mutta vapaaehtoisen lääkkeenoton kannalta oleellisin ero on koiran ja kissan suosimassa ruoassa ja niiden ruokailutavoissa ja makumieltymyksissä. Kaikkiruokaisiin koiriin verrattuna kissat ovat lähes yksinomaan lihansyöjiä.

Kissan lääkintää vaikeuttaa myös, että sille rekisteröityjä ja kohdennettuja sekä maittavia lääkevalmisteita on markkinoilla vain vähän. Kun kissan lääkitsemiseksi joudutaan turvautumaan esimerkiksi koiralle tarkoitettuihin lääkkeisiin, voi annoskoon täsmääminen koiraa paljon pienikokoisemmalle kissalle olla kissaomistajalle haastavaa.

Mikäli kissa pitää lääkkeen makua, tuoksua, muotoa tai suutuntua epämiellyttävänä tai luotaantyöntävänä, se kieltäytyy ottamasta lääkettä vapaaehtoisesti, jolloin lääkkeenanto entisestään hankaloituu ja kissan lääkehoito voi kokonaan epäonnistua.

Hautala etsi tutkimuksessaan ratkaisua lemmikkikissojen lääkintään taloudellisesti valmistettujen, suun kautta tapahtuvaan, helppoon annosteluun ja joustavaan lääkkeenantoon tarkoitettujen maittavien minitablettien valmistuksesta. Kotikissat pitivät tutkimuksen minitabletteja hyväksyttävämpinä kuin ruokaa, josta lemmikki ei tunnetusti pitänyt.

Tulosten mukaan minitablettien makua ja hajua on kuitenkin parannettava. Tutkimuksen toisessa osassa minitablettien maun ja hajun kohentamiseksi käytettiin synteettisiä makuaineita. Tutkimuksessaan Hautala havaitsi, että lihan esiasteina tunnettuja ja tutkimuksessa käytettyjä aminohappoja sekä hiivauutteen runsaasti sisältämää B-vitamiinia voitiin pitää soveltuvina makuaine-ehdokkaina minitablettien jatkotutkimuksia varten.

Hautala tutki myös uusia makukalvopinnoitteita ja atomikerroskasvatusmenetelmän soveltuvuutta minitablettien päällystämiseksi ja niiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tutkimustuloksista toivotaan apua maittavien kissalääkkeiden kustannustehokkaaseen kehitys- ja tutkimustyöhön.

Kommentoi Facebookissa