Koiravahinkojen riski susialueilla kasvaa syksyllä – ”Nuoret sudet etsivät helppoa saalista”

Metsästysvuoden käynnistyttyä on erityisesti susireviirialueilla koiralla metsästävien hyvä ennakoida suden ja koiran kohtaamista.

Metsästysvuoden käynnistyttyä on erityisesti susireviirialueilla koiralla metsästävien hyvä ennakoida suden ja koiran kohtaamista. (Kuva Fotolia)

Suden hyökkäyksestä selvinneistä koirista suurin osa on pelastunut omistajan väliintulon ansiosta.

SUDET Etäällä omistajasta liikkuvien metsästyskoirien riski kohdata susi on suurimmillaan syksyllä. Myös susien aiheuttamia lammasvahinkoja tapahtuu eniten heinä-syyskuun aikana, kun pennut alkavat harjoitella saalistusta ja nuoret sudet etsivät omia reviirejään.

Kokemattomat saalistajat saattavat etsiä helppoa saalista. Metsästysvuoden käynnistyttyä on erityisesti susireviirialueilla koiralla metsästävien hyvä ennakoida suden ja koiran kohtaamista. Susien aiheuttamia vahinkoja voidaan pyrkiä ehkäisemään joko tunnistamalla susien läsnäolo tai käyttämällä erilaisia suojavarusteita. Varmoja keinoja vahinkojen estämiseen ei kuitenkaan ole.

Tärkeintä on pyrkiä tunnistamaan alueet, joilla susia esiintyy, ja estää koiraa ajautumasta näille alueille. Erityisesti lumettomana aikana metsästäjien havainnot susista ja tiedon välittäminen muille koirametsästäjille on tärkeää. Näin voidaan tunnistaa susireviireillä susien eniten käyttämiä alueita ja havaita uudet, muodostumassa olevat reviirit.

Osassa maata koiravahinkojen ennaltaehkäisyssä on mahdollista hyödyntää pannoitettujen susien paikkatietoa elokuun puolesta välistä helmikuun loppuun. Pantasusien tuoreita liikkeitä sekä tarkkoja reviirialueita on mahdollista tarkastella Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi -palvelusta. Myös Tassu-järjestelmästä palveluun tulevaa havaintotietoa voi hyödyntää susien aiheuttamien riskien arviointiin.

Koiran kontrollointi esimerkiksi GPS-pantaa käyttämällä ja koiran työskentelyn seuraaminen läheltä auttavat ehkäisemään vahinkoja. Suden hyökkäyksestä selvinneistä koirista suurin osa on pelastunut omistajan väliintulon ansiosta. Koirille tarkoitetut suojavarusteet, kuten liivit ja pannat, suojaavat koiraa puremilta. Pantaan laitettavien kellojen tarkoitus on karkottaa sudet kauemmas. Varusteiden pääasiallinen tarkoitus on antaa koiralle lisäaikaa, jotta omistaja pääsee paikalle.

Susialueella haukkuvalla koiralla on pimeään aikaan erityisen suuri riski vahingoittumiselle, joten koiraa ei tule jättää yöksi esimerkiksi hirveä haukkumaan. Tarvittaessa myös metsästysseurueen muiden jäsenten on oltava omistajan apuna ottamassa koiraa kiinni.

Koiravahinkoja sattuu myös kotipihoilla, tyypillisesti iltahämärässä ja öisin. Susialueilla koiraa ei tule laskea illalla tai yöllä vapaaksi piha-alueelle. Onkin tärkeää suojata koira joko riittävin aitarakentein tai ottaa juoksunarussa oleva koira yöksi sisälle. Myös suurin osa lammasvahingoista sattuu tunnetuilla susireviireillä. Vahinkoja voi sattua myös muualla, sillä omaa reviiriään hakevat nuoret sudet saattavat liikkua pitkiäkin matkoja.

Susihavainnoista ja susien aiheuttamista vahingoista kannattaa ilmoittaa viipymättä alueen petoyhdyshenkilölle, jolta usein saa myös lisätietoa susien liikkeistä alueella. Myös paikallisten keskinäinen tiedonvaihto on tärkeää, joten naapureilta kannattaa kysellä havainnoista.

Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingot – mukaan lukien koiravahingot – korvataan täysimääräisesti suurpetovahinkojen korvaamiseen varatuista määrärahoista.

Lue myös: Haavoittunut karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun – koirat saivat raatelemisen loppumaan

Kommentoi Facebookissa