Kompensoitko rahalla hiilidioksidipäästöjäsi? – Poliisihallitus huomauttaa, että rahankeräystä ei saa sekoittaa kaupankäyntiin

Kuluttajille tarjotaan mahdollisuuksia kompensoida omia hiilidioksidipäästöjään ostamalla päästökompensoituja tuotteita ja palveluita.

Kuluttajille tarjotaan mahdollisuuksia kompensoida omia hiilidioksidipäästöjään ostamalla päästökompensoituja tuotteita ja palveluita. (Kuva Fotolia)

Ilmastonmuutoksen päästökompensaatiotoiminta voi olla luvanvarainen rahankeräys.

PÄÄSTÖKOMPENSAATIOT Ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemiseksi suunnitelluista toimenpiteistä käydään laajaa keskustelua yhteiskunnallisilla foorumeilla. Uutena ilmiönä esille on tullut ilmastonmuutoksen torjumiseksi kehitettyjä toimintamalleja, joiden rahoittamiseksi on tarjolla erilaisia varainhankintakampanjoita.

Osa kampanjoista on perinteisiä rahankeräyksiä, joissa varainhankinta toteutetaan vetoamalla yleisöön vastikkeettomien rahalahjoitusten saamiseksi. Näiden perinteisten keräysten rinnalle tarjolle on tullut myös malleja, joissa kuluttajille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuuksia kompensoida omia hiilidioksidipäästöjään ostamalla erilaisia päästökompensoituja tuotteita ja palveluita.

Poliisihallitus pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että ilmastonsuojeluun tähtäävissä toimenpiteissä huomioidaan myös rahankeräyslainsäädännön asettamat rajoitteet toiminnan toteuttamiselle.

Rahankeräys edellyttää voimassa olevaa rahankeräyslupaa, joka voidaan antaa yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle yksinomaan yleishyödyllisen toiminnan kuten ilmastonsuojelutyön rahoittamiseen. Lisäksi toiminta tulee toteuttaa siten, ettei rahankeräys ole ilmeisessä vaarassa sekoittua kielletyllä tavalla esimerkiksi kaupankäynnin kanssa.

– Ilmastonsuojelutyötä on vakiintuneesti pidetty sellaisena rahankeräyslaissa tarkoitettuna yksinomaan yleishyödyllisenä tarkoituksena, jonka rahoittamiseksi rahankeräyslupa on lähtökohtaisesti mahdollista myöntää. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden ilmastonsuojelutyön rahoittamiseksi järjestettäviin rahankeräyksiin on suhtauduttu myönteisesti, ryhmäpäällikkö Henna Salmi Poliisihallituksesta toteaa.

Rahankeräyslaki ei estä ilmastonsuojelutyötä ja päästöjen kompensointia, mutta asettaa niiden rahoittamiselle tiettyjä rajoitteita

Ilmastonsuojelutyön tukemiseksi järjestettävää rahankeräystoimintaa koskevat samat säännökset kuin mitä tahansa muutakin rahankeräystoimintaa. Asiaa tulkitaan toisin sanoen sen tärkeydestä ja maailmanlaajuisesta merkityksestä huolimatta samoin kuin muitakin tilanteita, joissa rahankeräyslain säännösten soveltuvuus toimintaan tulee arvioitavaksi.

Perinteisten kampanjoiden lisäksi yleisölle tarjotaan esimerkiksi mahdollisuutta kompensoida ilmastopäästönsä vapaaehtoisella rahasuorituksella. Useat näistä malleista on kuvattu kaupankäynnin kaltaisena toimintana, jossa vapaaehtoisen kompensaatiomaksun maksava henkilö saa vastikkeeksi maksulleen lupauksen siitä, että hänen suorituksellaan tehdään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Käytännössä monissa tämänkaltaisissa varainhankintamalleissa lähdetään olettamuksesta, että kyse on kaupankäynnistä, jossa ostajan saama hyödyke on kuluttajalle annettava lupaus hänen aiheuttamiensa hiilidioksidipäästöjen tulevasta kompensoinnista.

Yhtenä peitellyn rahankeräyksen muotona voidaan pitää sitä, että vapaaehtoisen lahjoituksen pyytäminen esitetään tuotemyyntinä. Tällöin kuluttaja ei välttämättä täysin ymmärrä sitä, onko hän aidosti ostamassa hyödykettä itselleen vai kenties tekemässä lahjoitusta hyväksi katsomaansa tarkoitukseen.

– Yksittäisen ihmisen tulee aina voida helposti ymmärtää oma roolinsa. Sillä on eroa, onko ihminen osallistumassa ostajana vastikkeelliseen kaupankäyntiin vai lahjoittajana vastikkeettomaan rahankeräykseen, Salmi huomauttaa.

Poliisihallitus on havainnut, että viime aikoina on kehitetty toimintamalleja, joissa ilmeinen vaara rahankeräyksen sekoittumisesta kaupankäynnin kanssa kielletyllä tavalla on olemassa.

Vastuu rahankeräyksen toimeenpanon lainmukaisuudesta ja muun muassa voimassa olevasta rahankeräysluvasta informoimisesta on aina lahjoituksia pyytävällä taholla.

Lue myös: Presidentti Sauli Niinistö tapasi maailman koululaisten ilmastokokouksen nuoria

Kommentoi Facebookissa