Korkeimmat ansiot Suomessa ovat 42-vuotiailla miehillä – pienimmät ansiot nuorilla naisilla

Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa.

Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa. (Kuva iStock)

Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten.

TALOUS Vuonna 2017 palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin 2 860 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 2 610 euroa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Ansiot eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio 3 260 euroa oli 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten 2 470 euroa. Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa mitä suuremmat ansiot ovat.

Tuloeroa selittää vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten heikompi työmarkkina-asema näkyy rahallisen arvostuksen lisäksi myös määräaikaisina työsuhteina. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet. Myös pienten lasten hoito on edelleen valtaosin naisten harteilla.

– Naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Lapsenhoitoaikojen lisäksi työeläkettä kertyy tietyin ehdoin myös työttömyys-, sairaus- ja opiskeluajoilta. Viime vuonna palkattomien aikojen etuuksia rekisteröitiin noin miljoonalle henkilölle.

Ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa.

Palkansaajien työeläkevakuutetut kuukausiansiot vuonna 2017.
Palkansaajien työeläkevakuutetut kuukausiansiot vuonna 2017. (Kaavio ETK)

Miesten ansiokehitys on tasaista 20–40 ikävuoden välillä, jonka jälkeen se pysähtyy. Korkeimmat ansiot Suomessa ovat 42-vuotiailla miehillä. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

– Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan naisten ansiokehitykseen selvästi enemmän kuin miesten. Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan. Samalla palkkahuipun saavuttaminen venyy 50 vuoden ikään eli naisilla se tulee vuosikymmenen miehiä myöhemmin, kertoo Kannisto.

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ, myös epäsäännölliset työt, jotka voivat olla kestoltaan lyhyitä tai osa-aikaisia. Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 573 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 3 150 euroa.

Suomessa oli 3,3 miljoonaa vakuutettua työntekijää tai yrittäjää vuoden 2017 lopussa. Heistä lähes 2,4 miljoonaa oli töissä. Työssä olleiden määrä kasvoi 40 000 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Naisia ja miehiä oli työssä lähes yhtä paljon, julkisella sektorilla naisia oli kolme neljästä. Julkisen sektorin osuus työssä käyvistä oli vajaa 30 prosenttia. Artikkelin ansiotulot ovat palkansaajia koskevia bruttosummia, ja niihin sisältyy työntekijän eläkemaksu.

  • Lähde Eläketurvakeskus

Lue myös: Suomessa jo keskituloisen veroprosentti on korkeampi kuin keskimäärin Euroopassa – riesana kireä progressio

Kommentoi Facebookissa