Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti – yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia tartuntoja

Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Koronavilkku-sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. (Kuva THL)

Kotimaassa saadut tartunnat ovat selvästi yleisempiä kuin ulkomailta peräisin olevat.

KORONAVIRUS Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa, että uudet koronavirustapaukset ovat Suomessa lisääntyneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja.

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viime viikolla uusia tapauksia ja useita uusia tartuntaketjuja on todettu muun muassa Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Viimeisen seurantaviikon 37 aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 326 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 236. Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 37 oli 5,9 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä viikolla oli 4,3.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 562 uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli 335 uutta tapausta.

Juttuvinkki: Uusia koronatartuntoja ilmoitettu Suomessa 98 – tartunta myös Venäjältä tulleella bussimatkustajalla

Uusien tapausten 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 6,0 tapausta 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuus on siis noussut selkeästi viime viikkojen aikana. Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,25.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aiemmin tiedossa olleisiin, eri puolilla maata ilmenneisiin tartuntaketjuihin.

Noin 47 prosentissa uusista tautitapauksista tartunta on saatu kotimaasta ja noin 7 prosentissa ulkomailta. Kotimaasta tartunnan saaneiden joukossa tartunnan lähde tunnetaan noin puolessa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksiin ja opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa kontakteissa.

Suomessa on 16.9.2020 mennessä todennettu 8750 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 339. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7700, mikä on yli 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.  Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt edelleen pienenä: yhteensä 14 potilasta, joista kolme tehohoidossa.

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 20 000 näytettä päivässä ja testejä tehdään väestöön suhteutettuna paljon. Viikolla 37 positiivisten tapausten osuus oli 0,5 prosenttia.

Lue myös: Helsinki-Vantaan lentoasemalla testatuista yhdellä prosentilla on löytynyt koronavirustartunta

Kommentoi Facebookissa