Koronavuoden kotoilu on lisännyt kotivahinkoja – myös varkaat ovat olleet entistäkin aktiivisempia

Matkavahingot odotetusti vähentyneet ja tapaturmavahingot pysyneet ennallaan.

Matkavahingot odotetusti vähentyneet ja tapaturmavahingot pysyneet ennallaan. (Kuva Fotolia)

Omaisuuteen kohdistuvat varkaudet sekä rikkoutumis- ja vuotovahingot ovat olleet kasvussa.

VAHINGOT Suuri osa suomalaisista on viettänyt eri asteisten poikkeusolojen takia paljon normaalia enemmän aikaa kotonaan. POP Vakuutus tutki vuoden 2020 vahinkotilastoja ja sitä, miten korona-aika näkyi kotivakuutuksesta korvattavissa vahingoissa.

Kaiken kaikkiaan kotivakuutukseen liittyviä irtaimistovahinkoja ilmoitettiin vajaa 10 prosenttia enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2019. Eniten kasvoi rikosvahinkojen määrä, mutta selkeää kasvua on ollut nähtävissä myös rikkoutumis- ja vuotovahingoissa.

Vaikka kotoilu on lisääntynyt ja ihmisten liikkuminen vähentynyt, niin varkaat ovat olleet entistäkin aktiivisempia. Rikosvahingoissa on ollut kasvua edellisvuoteen nähden jopa 16 prosenttia.

– Arjessamme tapahtunut kokonaisvaltainen muutos näkyy tilastoissa ilman muuta. Rikosvahinkojen kärjessä keikkuu vuodesta toiseen polkupyörävarkaudet. Etenkin keväisin ja syksyisin niitä ilmoitetaan paljon. Heti polkupyörien jälkeen toiseksi yleisin varkaustyyppi ovat häkkikellarimurrot, toteaa POP Vakuutuksen omaisuuskorvausten palvelupäällikkö Ina Hämäläinen.

Kotona oleminen on lisännyt riskiä kaikenlaisille arjen sattumuksille. Kun keväällä kotona töitä tekevien aikuisten lisäksi myös eri ikäiset lapset olivat kotona, kasvoi kotivakuutuksesta korvattavien vahinkoilmoitusten määrä selvästi.

– Kotona sattuvissa rikkoutumisvahingoissa näkyi erityisesti elektroniikkaa koskevia ilmoituksia eli esimerkiksi tippuneita puhelimia ja tabletteja. Myös erilaiset vesivahingot ovat olleet kasvussa, Hämäläinen lisää.

Juttuvinkki: Vapaa-ajan palveluissa sattui viime vuonna 36 vakavaa onnettomuutta – joka kolmas alaikäiselle lapselle

Koko vertailujakson ajalta vuoto- ja rikkoutumisvahinkojen määrät kasvoivat kumpikin vajaa 10 prosenttia. Puhelinvarkauksia on aiempaa vähemmän, kun ihmisten liikkuminen on kaiken kaikkiaan vähentynyt.

Luonnonilmiövahinkojen kasvua selittää pääosin se, että myrskyjä on ollut aiempaa enemmän ja niihin liittyy aina irtaimistoa koskevia vahinkoja. Koronavuonna koettiin myrskyjä moneen otteeseen niin Liisan, Ailan, Päivön kuin Tuulinkin merkeissä. Esimerkiksi trampoliinivahinkoja sattui Aila-myrskyn aikaan huomattava määrä.

Matka- ja matkatavaravahingot ovat vähentyneet jopa yli puoleen normaalista. Matkavahinkojen osalta eniten tuli yhteydenottoja matkojen perumiseen liittyen. Suurin piikki näissä nähtiin keväällä pandemian alkuvaiheessa, kun ihmisillä oli suunniteltuja matkoja, jotka piti perua ja niiden korvaavuutta selviteltiin.

Kotimaan matkailun lisääntyminen ei ole aiheuttanut mitään erityistä piikkiä ilmoitettuihin vahinkoihin. Meneillään olevalla talvikaudella vahinkoilmoitukset totuttuun tapaan koskevat pääsääntöisesti laskettelukeskuksissa tapahtuvia vahinkoja.

Aineistossa on vertailtu koronavuoden vaikutuksia raportoituihin kotivakuutuksen irtaimistovahinkoihin, matkavahinkoihin ja tapaturmavahinkoihin. Tarkasteluajankohta on 1.4.–31.12. vuosina 2019 ja 2020.

Lue myös: Viime vuonna 218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta – alle 25-vuotiaiden turmia ennätysvähän

Kommentoi Facebookissa