Koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida oppilaiden oireilulla – ”Yhteys oli heikko”

Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyllä, johon vastasi reilut 12 000 oppilasta.

Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyllä, johon vastasi reilut 12 000 oppilasta. (Kuva Fotolia)

Korjauspäätösten pitää perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta.

TERVEYS Koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion perusteella puutteita kuten kosteusvaurioita, ongelmia lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto, oppilaat kokivat hieman enemmän oireilua kuin niissä rakennuksissa, joiden olosuhteet oli todettu hyviksi.

Vaikka koulurakennusten olosuhteilla oli yhteys oireiluun, oli yhteys niin heikko, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan millainen on rakennuksen sisäilman laatu. Tämä selviää tuoreesta THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.

Sisäympäristöissä havaituilla puutteilla oli tutkimuksen mukaan yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Joitain yhteyksiä havaittiin alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

Myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

– Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä verran sisäilman epäpuhtaudet selittävät koulujen välisiä eroja oireilussa verrattuna muihin oireilua aiheuttaviin tekijöihin. Näitä muita tekijöitä on tutkittu toistaiseksi huomattavan vähän, sanoo professori Juha Pekkanen.

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. Se, että ihmisten oireiluun sisäympäristöissä vaikuttavat monet asiat, tulee huomioida sisäilmakyselyjen tuloksia tarkasteltaessa.

– Rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten pitää kuitenkin perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta, sanoo ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimukseen osallistui 129 ala- ja yläkoulurakennusta Helsingin alueelta. Rakennusten olosuhteiden arvio perustuu Helsingin kaupungin selvityksiin. Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyn avulla. Kyselyyn vastasi reilut 12 000 oppilasta ja vastausprosentti oli 60.

Lue myös: Ihmiset kokevat sisäilman riskit vakavina – suurempina kuin ne tutkimustiedon perusteella oikeasti ovat

Kommentoi Facebookissa