KRP ei aloita esitutkintaa rahanpesuväitteistä Nordeassa – poliisilla ei toimivaltaa, epäillyt teot vanhentuneita

Tutkintapyynnössä väitettiin, että Nordealle baltialaispankeista tulleet miljoonat ovat peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta.

Tutkintapyynnössä väitettiin, että Nordealle baltialaispankeista tulleet miljoonat ovat peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta. (Kuva AOP)

Poliisilla ei ole syytä epäillä, että Nordeassa olisi ollut tietoa epäilyttävistä toimista Baltiassa.

RAHANPESU Keskusrikospoliisi ei aloita esitutkintaa amerikkalais-brittiläisen varainhoitoyhtiö Hermitage Capital Management Ltd:n 22. lokakuuta 2018 tekemän tutkintapyynnön perusteella. Yhtiön toimitusjohtaja on venäläisten viranomaisten kanssa kiistoihin joutunut Bill Browder.

Tutkintapyynnössä esitetään, että Nordea Bank Oyj:n ja eräiden suomalaisten yhtiöiden toiminnassa on syyllistytty törkeään rahanpesuun, kun Nordea on vastaanottanut yritysasiakkaiden pankkitileille varainsiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta. Tutkintapyynnössä väitetään, että baltialaispankkeihin tulleet varat ovat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintapyynnön perusteella asiassa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen. Selvityksen mukaan tutkintapyynnössä epäilyttäviksi väitetyt toimet ovat tapahtuneet Virossa tai Liettuassa, eikä suomalaisviranomaisilla ole asiassa näin ollen toimivaltaa.

Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt varainsiirrot ovat tapahtuneet pääosin yli kymmenen vuotta sitten, eli epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

Siltä osin, kun tutkintapyyntöön kirjatut pyynnöt koskevat tuoreempia ajankohtia, poliisilla ei ole syytä epäillä, että Nordeassa tai tilinomistajilla olisi ollut tietoa epäilyttävistä toimista Baltiassa. Tutkintapyynnöstä tai sen liitteistä ei ilmene, mitkä seikat tukevat väitettä siitä, että suomalaisten myyjäyhtiöiden ja Nordean puolesta toimineet henkilöt olisivat varainsiirtoja vastaanottaessaan tienneet niiden olevan peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta.

Asiassa on myös väitetty, ettei Nordea Bank Oyj ole noudattanut vuonna 2009 voimassa olleen lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaisia asiakkaan tuntemista koskevia säännöksiä. Tämän osalta todetaan, että tuolloin voimassa olleen lain 40 §:ssä säädetystä tuntemisvelvollisuuden rikkomisesta ankarin rangaistus oli sakkoa, eli syyteoikeus on näistä teoista vanhentunut kahdessa vuodessa teosta.

Näillä perusteilla asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloiteta. Keskusrikospoliisin lisäksi Hermitage Capital Management Ltd on toimittanut samansisältöisen pyynnön Valtakunnansyyttäjänvirastoon, jonka toivotaan määräävän esitutkinta aloitettavaksi samassa asiassa. Valtakunnansyyttäjänvirasto ei määrää asiassa esitutkintaa.

Lue myös: Nordea siirtää pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen – Nalle Wahlroos jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Kommentoi Facebookissa