Kuluttajaluottojen korkokatto laajeni ja tiukkeni – luoton koron yläraja on 20 prosenttia

Ihmisillä on kulutusluottojen lisäksi myös asuntolainaa sekä osamaksuja esimerkiksi verkkokauppaostoksista.

Ihmisillä on kulutusluottojen lisäksi myös asuntolainaa sekä osamaksuja esimerkiksi verkkokauppaostoksista. (Kuva Fotolia).

Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa.

TALOUS Pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö muuttui 1.9.2019. Uudistuksen seurauksena korkokatto laajeni koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäivät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen osamaksukauppa.

Hintasääntelymalli muuttui luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia.

Lisäksi rajoitettiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Muuna kuin korkona perittävien luottokustannusten osalta kustannusten maksimimäärä päivää kohti on 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta, ei kuitenkaan yli 150 euroa vuodessa. Luottokustannuksia ei saa myöskään periä ennakolta pitemmältä kuin vuoden ajalta.

Muutosten tarkoituksena on kohtuullistaa tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua, vähentää kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia ja helpottaa lain noudattamisen valvontaa. Myös kuluttaja pystyy itse jatkossa paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja tai luotonvälittäjä lakia.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. Tältä osin tarkoituksena on tehostaa sääntelyn noudattamista.

Koron ja muiden luottokustannusten enimmäismäärää koskeva sääntely koskee lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin mainittua sääntelyä ei siis sovelleta.

Lue myös: Yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriö – ongelmallisin ikäryhmä kolmekymppiset

Kommentoi Facebookissa