Kuluttajille myytävissä autonostimissa hengenvaaroja – autonostimen käyttäjiä on Suomessa jopa kuollut onnettomuuksissa

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien koneiden turvallisuutta valvoo Tukes.

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien koneiden turvallisuutta valvoo Tukes. (Kuva Fotolia)

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston testaamat autonostimet saattavat romahtaa alas.

TURVALLISUUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto testautti tänä keväänä neljä autonostinta, joita markkinointiin soveltuviksi harrastajien tai kuluttajien käyttöön. Tukesin teettämissä testeissä kaikissa neljässä autonostimessa oli rakenteellisia puutteita, jotka pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa käyttäjälleen hengenvaaran.

Tukes pyytää kuluttajia lopettamaan testauttamiensa autonostimien käytön ja palauttamaan tuotteet ostopaikkaan. Maahantuojilta Tukes toivoo erityistä tarkkuutta tuotteiden asiakirjojen läpikäynnissä.

Tukes halusi selvittää kuluttajille markkinoitavien autonostimien turvallisuutta, koska Suomessakin on tapahtunut viime vuosina muutamia onnettomuuksia, joissa autonnostimen käyttäjä on kuollut. Myös 2014 tehdyssä yhteiseurooppalaisessa projektissa autonostimissa havaittiin vakavia puutteita.

Kiwa Inspecta Oy testasi autonnostimet Tukesin toimeksiannosta. Testeissä testattiin autonnostimen rakenteellista kestävyyttä ja käyttöturvallisuutta.

Testien perusteella vaarallisiksi todetut autonostimet:

  • Launch Tech TLT235SB
  • Jema JA2800S
  • Trainsway SF-B4000
  • Biltema 15-8406

Tukes pyytää kuluttajia lopettamaan autonostimien käytön välittömästi ja olemaan yhteydessä myyjään.

Tukes toteaa, että autonostimet pitää suunnitella ja rakentaa niin, että nostettavan kuorman tahaton liike on varmistettu automaattisesti sekä noston että laskun aikana. Testattujen autonostimien osalta tämän tahattoman liikkeen eston toteutuksessa oli puutteita. Käytetyt ratkaisut eivät varmistaneet automaattisesti autonostimen nostovarsien liikettä esimerkiksi kuormaa alaspäin liikutettaessa.

– Autonostimen tahaton liike pitää olla estetty esiohjatun vastaventtiilin avulla kaikissa liikesuunnissa, myös laskussa. Jos autonostimen hydrauliikkajärjestelmään tulee vikaa ja kuormaa on laskettu alaspäin täydestä nostokorkeudesta uuden työskentelykorkeuden saavuttamiseksi, kuorma on vain hydrauliikan varassa. Silloin hydrauliikkajärjestelmän vian sattuessa auto putoaa hallitsemattomasti lattialle, ylitarkastaja Kimmo Hakala Tukesista kuvailee.

Tukes kehottaa kuluttajaa selvittämään autonostimen hankinnan yhteydessä, että autonostinmalli on CE-merkitty. Myyjältä tulisi myös kysyä, miten kuorma pysyy käyttäjän hallinnassa sekä noston että laskun ajan ja kuinka kuorman tahaton liike on estetty.

Autonostimet on varustettava automaattisesti toimivalla laitteella, joka estää kuormaa pitävien osien tahattomat liikkeet ja on toimintavalmiudessa, kun kuorma nousee yli puoli metriä. Hyväksyttävä ratkaisu tähän on esiohjattu vastaventtiili.

Tukesin testausten ja aiemman eurooppalaisen yhteisvalvontaprojektin perusteella alimman hintakategorian tuotteissa on havaittu eniten puutteita.  Tuotteesta tulee myös löytyä koneasetuksessa määritellyt merkinnät, kuten koneen nimi, valmistajan nimi, osoite ja yksilöintimerkinnät sekä siitä, että nostimen mukana toimitetaan asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet.

Tukes on lisäksi havainnut, että osassa autonostimista vaadittava tyyppitarkastus on tehty hieman toisenlaiselle tuotteelle, kuin minkä suomalainen maahantuoja on lopulta itselleen saanut.  Autonnostimet luokitellaan koneiksi, joille on tiukat vaatimukset EU:ssa.

Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien koneiden turvallisuutta valvoo Tukes. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvoo puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto.

Lue myös: Tukes varoittaa epämääräisistä desinfiointiaineista – käsidesiä on valmistettu jopa lasinpesunesteen etanolista

Kommentoi Facebookissa