Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos – lomarahaleikkausta korvataan 135 miljoonalla

Sopimuksen synnyttyä myös kuntasektorilla voimassa ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy ja työt jatkuvat tästä eteenpäin normaalisti.

Sopimuksen synnyttyä myös kuntasektorilla voimassa ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy ja työt jatkuvat tästä eteenpäin normaalisti. (Kuva Fotolia)

Kertaerä on kuntatyöntekijälle keskimäärin 260 euroa kahdessa vuodessa.

TYÖEHTOSOPIMUKSET Kuntien virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos. Se noudattaa kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa. Neuvottelutuloksen piirissä on 421 000 palkansaajaa ja sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020.

Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan toukokuun alusta lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka, sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Seuraavana vuorossa on 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä, ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Neuvotteluja hiertäneeseen lomarahaleikkauksen kompensaatioon saatiin myös ratkaisu. Tosin ratkaisu ei ole tällä nimikkeellä, vaan sitä kutsutaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvaksi kertaeräksi. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa ja se on kuntatyöntekijälle keskimäärin 260 euroa kahdessa vuodessa.

Neuvottelutuloksen mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan SOTE-neuvotteluryhmässä vuosina 2018−2019. Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstöön sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta siihen saakka, kunnes maakunta- ja yrityssektorien työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista sopivat KT Kuntatyönantajat ja henkilöstöä edustivat Julkisen alan unioni JAU eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityissalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo, johon puolestaan kuuluvat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy.

Jotta neuvottelutulos tulisi voimaan, vaatii se kaikkien sopimuksessa mukana olevien liittojen päättävien elinten hyväksymistä.

Kommentoi Facebookissa