Kynttilät eivät kuulu kiukaalle eikä pyykin kuivatus saunaan – sähkökiukaasta alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa

Saunan kiukaan kytkin oli ajastettu, tulipalo sai alkunsa kiukaan sytyttämistä kankaista.

Saunan kiukaan kytkin oli ajastettu, tulipalo sai alkunsa kiukaan sytyttämistä kankaista. (Kuva Onnettomuustutkintakeskus)

Tukes muistuttaa, että kiuaskivet joutuvat käytössä alttiiksi suurille lämmönvaihteluille.

TURVALLISUUS Sähkökiukaasta alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa, johon pelastuslaitos hälytetään paikalle. Merkittävä osa paloista johtuu siitä, että kiukaalle on laitettu jotakin sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu.

Jotta kiuas pysyy turvallisena käyttää, pitää sitä huoltaa käyttöohjeen mukaan ja vaihtaa kiuaskivet säännöllisesti uusiin. Pahimmillaan saunaa käytetään varastona löylyttelyn sijaan. Riskinä on, että kiuas menee vahingossa päälle ja kiukaan ympärille tai päälle kasatut tavarat syttyvät tuleen.

– Kiuasturvallisuus on asia, johon ihmiset voivat omalla toiminnallaan vahvasti vaikuttaa. Pidä huoli siitä, että kiukaan päällä tai läheisyydessä ei ole mitään ylimääräistä. Sauna on tarkoitettu saunomista varten, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

– Älä laita kiukaalle mitään sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu, kuten kynttilöitä. Käytä saunatuoksuja käyttöohjeen mukaan veteen laimennettuna, sillä sellaisenaan ne ovat helposti syttyviä.

Tulipalon riskiä lisää, jos sähkökiuasta ei huolleta asianmukaisesti tai kiuasta käytetään niin sanotun teknisen elinkaarensa yli.

Kiuaskivet joutuvat käytössä alttiiksi suurille lämmönvaihteluille. Liian pitkään käytetyt kivet rapautuvat ja alkavat hiljalleen murentua. Pienet kiuaskivien palaset ja kivistä irtoava hienompi aines voivat ajautua löylyveden mukana kiukaan alaosaan tiiviiksi kerrokseksi estäen ilman kierron ja aiheuttaen korroosiota.

– Kiuaskivien säännöllinen uusiminen on tärkeää. Kiinnitä siksi huomiota kivien vaihtoväliin. Kiukaan mukana tulevat ohjeet kivien vaihtoon. Noudata niitä, jotta kiuas ei vikaannu, kertoo Lepistö.

Ajan saatossa myös koko kiuas tulee käyttöikänsä päähän ja se on vaihdettava. Käyttöikään vaikuttaa käytön määrä ja se, kuinka hyvin kiuasta huolletaan. Kiukaalle ei myöskään koskaan kannata kaataa ylisuuria vesimääriä. Vaarana on, että ohjausyksikköön menee vettä ja kiuas hajoaa.

– Kun asennutat, huollat ja käytät kiuasta käyttöohjeiden mukaan, pidennät sen käyttöikää ja saunot turvallisesti, summaa Lepistö.

Lue myös: Vaarallisimpia sähkölaitteita vedettiin markkinoilta – eniten poistettiin valaisimia, latauslaitteita ja muuntajia

Käytä sähkökiuasta turvallisesti

– Älä koskaan kuivaa mitään kiukaan päällä tai lähistöllä

– Varmista, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetty. Niiden etäisyyden kiukaaseen on oltava riittävä. Vaaditut etäisyydet löytyvät kiukaan käyttöohjeesta.

– Älä heitä kiukaalle ylisuuria vesimääriä.

– Noudata kiukaan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita.

– Uusi kiuaskivet säännöllisesti.

– Seuraa kiukaan liitoskaapeleiden kuntoa. Jätä korjaustyö sähköalan ammattilaiselle.

Kommentoi Facebookissa