Lähes puolet sairaanhoitajista avustaisi eutanasiassa – neljännes kieltäytyisi

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit. (Kuva Fotolia)

Eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei pitäisi nähdä vaihtoehtoina toisilleen.

EUTANASIA Eduskunnalle luovutettiin helmikuussa kansalaisaloite eutanasian sallimisen puolesta. Sairaanhoitajaliitto toteutti Eutanasia ja saattohoito -kyselyn huhtikuun 2017 alussa ja siihen vastasi kaikkiaan 2 683 Sairaanhoitajaliiton jäsentä.

Selvä enemmistö eli 64 prosenttia sairaanhoitajista on sitä mieltä, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa, selviää kyselystä. Seitsemän kymmenestä eli 69 prosenttia sairaanhoitajista katsoo, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. Myös niiden hoitajien, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain, näkemykset eutanasiasta ovat samansuuntaisia: kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Lähes puolet eli 48 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista olisi myös itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Vastanneista 22,5 prosenttia kieltäytyisi avustamisesta.

Kuitenkaan kolme kymmenestä – tarkemmin 31 prosenttia – sairaanhoitajasta ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä. Valtaosa vastaajista eli 82 prosenttia katsoo, että sairaanhoitajan pitää itse saada päättää eutanasiassa avustamisesta.

– Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa. Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Hyvin moni sairaanhoitaja tuo vastauksissaan esiin saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit. Yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Myös saattohoidon ohjeistus omalla työpaikalla on kyselyn perusteella suurelle osalle sairaanhoitajista epäselvä.

– Eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei jäsenistömme mielestä pidä nähdä vaihtoehtoina toisilleen. Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä, Hahtela sanoo.

Yli puolet, 55,5 prosenttia sairaanhoitajista kertoo, että heidän omassa työyksikössään ei ole yhdessä sovittua toimintamallia saattohoidon toteutuksesta. Tällainen toimintamalli puuttuu myös yli kolmasosalta niistä sairaanhoitajista, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain.

Suurin osa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista kokee myös itse tarvitsevansa lisäkoulutusta saattohoidossa.

Kommentoi Facebookissa