Lapsiasiavaltuutettu huolestui – länsimaistuneita lapsia lähetetään Suomesta ”ojentautumaan”

Toiminnan taustalla on usein vanhempien huoli lastensa länsimaistumisesta tai maallistumisesta.

Toiminnan taustalla on usein vanhempien huoli lastensa länsimaistumisesta tai maallistumisesta. (Kuvituskuva Fotolia)

Maahanmuuttajataustaisia lapsia on toimitettu vanhempien synnyinmaahan jopa vuosiksi.

LAPSEN OIKEUDET Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää välttämättömänä puuttua ilmiöön, jossa vanhemmat lähettävät murrosiässä olevia maahanmuuttajataustaisia lapsiaan vanhempien synnyinmaihin ”ojentautumaan”. Taustalla on usein vanhempien huoli lastensa länsimaistumisesta tai maallistumisesta.

– Ilmiö tunnistetaan monissa Euroopan maissa. Meillä Suomessa on vahvistettava viranomaisten ja järjestöjen työtä ongelman ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Lapsen lähettäminen oppimaan vanhempien synnyinmaan kulttuurin tavoille voi rikkoa lapsen etua ja oikeuksia, Kurttila sanoo.

Hän on tutustunut tapauksiin, joissa Suomessa syntyneitä nuoria on ollut useita vuosia Suomesta pois lähetettyinä. Jos ilmiötä ei tunnisteta ja ryhdytä toimiin sen pysäyttämiseksi, maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointi vaarantuu. Lapsiasiavaltuutettu Kurttila korostaa lisäksi toimenpiteitä ongelman ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

– Maahanmuuttajataustaisille vanhemmille on annettava kasvatus- ja perheneuvontaa, joka käsittelee vaiettuja ja tunnistamattomia tabuja. Näitä ovat esimerkiksi päihde- ja seksuaalikasvatus sekä ”valkoisen miehen sairaudet” eli muun muassa mielenterveysongelmat.

Samalla lasten perus- ja ihmisoikeuskasvatusta on vahvistettava, jotta lapsi tietää paremmin oikeutensa ja tunnistaa niiden loukkaukset. Perusopetuksen järjestäjien eli kuntien on pidettävä huolta, että lapsen kadotessa käynnistetään toimet lapsen tilanteen selvittämiseksi.

– Yli kaksi vuotta Suomesta pois lähetettynä ollut nuori kertoi, ettei hänen tilanteestaan ollut kukaan kysellyt. Vanhempien kykyyn huolehtia lapsen edusta suhtaudutaan yliarvioiden. Silti nämä vanhemmat kokevat ja kipuilevat tekevänsä parhaansa, Kurttila jatkaa.

Hänen mukaansa tarvitaan tutkimusta ilmiön ymmärtämiseksi sekä toimia maahanmuuttajien kasvatus- ja perheneuvonnan vahvistamiseksi ja koulutuksen järjestäjiltä lasten katoamisten huomaamiseksi. Ulkoasiainhallinnon ja poliisin osaamista olisi kehitettävä lasten jäljittämiseksi ja palauttamiseksi heidän kotimaahansa Suomeen.

– Suomalaisen yhteiskunnan on myös herättävä ymmärtämään, miten vakavia ongelmia maahanmuuttajataustaiset lapset kertovat omasta hyvinvoinnistaan muun muassa Kouluterveyskyselyssä, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila on tiedottanut eri viranomaisia aiheesta ja järjestää asiasta pyöreän pöydän keskustelun, jossa aihetta tullaan käsittelemään lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Tänään hän puhuu aiheesta Pelastakaa Lapset ry:n Oulun aluetoimiston 50-vuotisjuhlassa.

Kommentoi Facebookissa