Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin – ”Taksisääntelyä uudistetaan ja ongelmiin puututaan”

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo haluavansa toimia tietojen pohjalta ja taksialaa kuullen.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo haluavansa toimia tietojen pohjalta ja taksialaa kuullen. (Kuva Kosti Keistinen/ Valtioneuvoston kanslia)

Selvitysten pohjalta käynnistetään lainsäädäntöhanke epäkohtiin puuttumiseksi.

TAKSILIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on käynnistänyt työn taksisääntelyn ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön uudistamiseksi. Hallitusohjelmassa korostetaan muun muassa taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan ja alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä näkökohtia.

Lisäksi ohjelmassa todetaan, että Kela-taksien kilpailutuskäytännöt vaativat uudelleenarviointia. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää vuoden 2019 aikana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa viime kesänä uudistuneen taksisääntelyn vaikutuksia.

Selvitysten pohjalta käynnistetään lainsäädäntöhanke epäkohtiin puuttumiseksi. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin korostaa vaikutusarviointien merkitystä lainvalmistelussa.

– Havaittuihin ongelmiin tullaan puuttumaan. Lainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan kattava ja perusteellinen arviointi nykylain ongelmista. Haluamme toimia tiedon pohjalta sekä kansalaisia ja taksialaa kuullen, toteaa ministeri Marin.

Liikennepalvelulaki tuli pääosin voimaan 1.7.2018. Taksiliikenteen uudistukset olivat osa tätä kokonaisuudistusta.  Eri viranomaiset arvioivat parhaillaan taksimarkkinoiden toimintaa sekä keräävät tilasto- ja seurantatietoa omalta osaltaan. Liikennepalvelulaki on ollut suuri muutos, ja kattava vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2019 aikana.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii välityskeskusten asemaa ja tämän vaikutusta kilpailun toimivuuteen. Verohallinto arvioi taksisääntelyn muutosten vaikutuksia harmaan talouden näkökulmasta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee säännöllistä hintaseurantaa ja suunnittelee Verohallinnolta saatujen tietojen pohjalta kohdennettuja taksiliikennelupien valvontatoimia.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on aikaisemmin päättänyt keskeyttää Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen valmistelun. Valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei kilpailutuksessa voida edetä suunnitellusti.

Lue myös: Turistien taksi satamasta keskustaan kiersi naapurikunnan kautta – ”Yhteistä kieltä ei tuntunut löytyvän

Kommentoi Facebookissa