Liiketoimintakieltoon määrätyillä on usein liiketoimintaa – seurauksena yleensä sakkorangaistus

Muihin talousrikoksiin yhdistettynä voi liiketoimintakiellon rikkomisesta saada enintään kaksi vuotta vankeutta.

Muihin talousrikoksiin yhdistettynä voi liiketoimintakiellon rikkomisesta saada enintään kaksi vuotta vankeutta. (Kuva Fotolia)

Kiellon rikkomistapauksia paljastuu monesti muun talousrikosasian esitutkinnan yhteydessä.

RIKOS Poliisi toteutti syyskuussa valtakunnallisen viikon mittaisen tehovalvonnan liiketoimintakieltoon määrättyihin henkilöihin. Valvontajakson aikana liiketoimintakieltoon määrättyjä oli yhteensä 1 054 henkilöä, joista tehovalvonta kohdistui noin 10 prosenttiin. Puhutteluja suoritettiin 104, selvityksiä tehtiin 37 sekä yhden valvottavan omaisuuteen kohdistettiin ulosmittaustoimia.

– Valvonnan tuloksena useiden henkilöiden epäillään kiellosta huolimatta harjoittaneen suoraa liiketoimintaa, minkä lisäksi liiketoimintakiellon kiertämiseen epäillään käytetyn bulvaaneja, poliisitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta toteaa.

Valvontajaksolla liiketoimintakiellon rikkomisesta laadittiin neljä rikosilmoitusta, lisäksi paljastui muita epäiltyjä talousrikoksia. Vuositasolla liiketoimintakiellon rikkomisia on paljastunut 30–40 tapausta.

Hankilanojan mukaan kiellon rikkomistapauksia paljastuu usein sellaisen muun talousrikosasian esitutkinnan yhteydessä, jossa liiketoimintakiellon alaisen henkilön osuudesta ei aluksi ollut lainkaan tietoa.

Pelkästä kiellon rikkomisesta seurauksena on yleensä sakkorangaistus. Muihin talousrikoksiin yhdistettynä voi kiellon rikkomisesta saada enintään kaksi vuotta vankeutta. Jos liiketoimintakieltoa rikotaan, voi siitä rangaistuksen ohella seurata liiketoimintakiellon pidentäminen.

– Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä henkilö, jos hän on liiketoiminnassa olennaisesti laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia tai jos hän on liiketoiminnassa syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vähäisenä ja hänen toimintaansa on kokonaisuutena arvioiden pidettävä vahingollisena, Hankilanoja selvittää.

Liiketoimintakiellon määrää tuomioistuin vähintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi. Kiellon noudattamista valvoo poliisi. Kun liiketoimintakielto on tullut voimaan, poliisi laatii selvityksen siitä, mitä liiketoimintaa henkilö on harjoittanut ennen kiellon määräämistä ja mihin toimenpiteisiin tämä on ryhtynyt kiellon johdosta.

Kommentoi Facebookissa