Lisääntynyt lääkkeiden käyttö on yhteydessä huumekuolemiin – erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla

Myös lääkärien määräämät lääkkeet aiheuttavat huumeiden käyttäjien kuolemia.

Myös lääkärien määräämät lääkkeet aiheuttavat huumeiden käyttäjien kuolemia. (Kuva Fotolia)

Matala koulutus, työttömyys, avioero ja asuminen laitoksessa tai yksin liittyvät myös huumekuolleisuuteen.

TERVEYS USA:n opioidiepidemia ja huumekuolemat ovat olleet paljon otsikoissa. Helsingin yliopistossa väittelevän Sanna Röngän mukaan yhteiskunnassa lisääntynyt lääkkeiden käyttö on yhteydessä huumeiden käyttäjien kuolemiin myös Suomessa, sillä sairauden hoitoon tarkoitettu lääke ei enää ole turvallinen huumeiden käyttäjien käsissä.

Lääkkeiden merkitys hoidossa kuin hoidossa on kasvanut ja se näkyy huumekuolemissa. Sen lisäksi, että lääkkeitä myydään kadulla, myös lääkärien määräämät lääkkeet aiheuttavat huumeiden käyttäjien kuolemia. Huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolemansyy.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että menehtyneet huumeiden käyttäjät ovat olleet aika kattavasti lääkkeellisen hoidon piirissä, mutta koska seurauksena on silti ollut huumekuolema, voidaan kysyä ovatko käyttäjät saaneet oikeanlaista hoitoa, Sanna Rönkä sanoo.

Matala koulutus, työttömyys, työkyvyttömyyseläke, avioero ja asuminen laitoksessa tai yksin ovat Röngän tutkimuksen mukaan yhteydessä huumekuolleisuuteen.

– Vaikka nämä eivät yksittäisinä tekijöinä ole merkki huono-osaisuudesta, voidaan sanoa, että kokonaisuudessa huumekuolleisuus on vahvasti yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen. Erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla huumeiden ongelmakäyttäjillä on reseptilääkeostoksia, jotka johtavat huumekuolemaan, Rönkä toteaa.

Koska huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa nuorella iällä, olisi tärkeää tarjota apua jo varhain nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn ja hoitoon sekä turvata opintopolku toisen asteen koulutukseen.

– Olisi myös varmistettava, että paikkoja huumehoitoon on riittävästi, kynnys hoitoon pääsyyn on matala ja hoitopolku selkeä.

Rönkä käytti tutkimuksensa aineistona rekisteriaineistoja, ikääntyneiden huumeiden käyttäjien haastatteluaineistoa ja internetin keskustelufoorumin keskusteluketjuja, joita on analysoitu kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin.

Valtiotieteiden maisteri Sanna Rönkä väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa: Monimenetelmäinen tutkimus lääkkeellistymisen, sosiaalisen huono-osaisuuden ja huumeiden käyttökontekstien näkökulmasta.

Lue myös: Kaupunkien jätevesien tutkiminen paljastaa huumeiden käytön – kokaiinin käyttö on moninkertaistunut

Kommentoi Facebookissa