Lukukoiria aletaan kouluttaa ensi vuonna

Lukukoiran tulee olla yli kaksivuotias, perusterve, ihmisystävällinen koira. (Kuva Suomen Kennelliitto)

Suomen Kennelliitto vastaa koirien arvioinnista ja ohjaajien kouluttamisesta.

KOIRAT Lukukoiria on käytetty kirjastoissa eri puolilla Suomea jo vuosien ajan, toiminnan suosio on kasvanut eikä sillä ole ollut virallisia ohjeita. Lapset oppivat lukemaan helpommin, kun koira kuuntelee kärsivällisesti.

Mikkelin Kaupunginkirjasto käynnisti vuonna 2015 Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa -hankkeen, jolla pyritään helpottamaan lukukoiratoiminnan aloittamista sekä selkeyttämään ja yhtenäistämään toimintaa. Hankkeessa valmisteltiin laatusuositus lukukoiratoiminnalle, joka myös auttaa toiminnan aloittamisessa niissä kirjastoissa, joissa lukukoiratoimintaa ei vielä ole.

Suomen Kennelliitto on mukana hankkeessa ja vastaa koirien arvioinnista ja ohjaajien kouluttamisesta. Ensimmäiset lukukoirakoulutukset järjestetään vuonna 2017 eri puolilla Suomea. Kaikille toimintaan mukaan tuleville järjestetään sama perustason koulutus.

Kennelliitto on tehnyt lukukoirille myös oman tunnuksen. Koulutetut lukukoirat tunnistaa jatkossa keltaisesta huivista, jossa näkyy virallinen lukukoiratunnus.

– Lukukoirat tekevät hienoa työtä kirjastoissa ja auttavat pääasiassa lapsia lukemaan oppimisessa. On tärkeää, että toiminnalle saadaan vihdoin yhteiset raamit, sanoo Kennelliiton kaverikoiratyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Nokelainen.

Lukukoiratoiminta on levinnyt Suomeen Yhdysvalloista. Vapaaehtoisuuteen perustuva Lukukoiratoiminta on osa eläinavusteista toimintaa sekä lukemisen edistämistä ja lukutaidon tukemista. Lukukoiran tehtävänä on kuunnella lukijaa ja olla läsnä. Lukukoira rentouttaa lukijaa eikä se välitä virheistä. Koiralle lukeminen on osa lukemaan innostamista, mikä puolestaan on eräs kirjastojen ydintehtävistä.

Millainen koira sitten sopii Lukukoiraksi? Lukukoiran tulee olla yli kaksivuotias, perusterve, ihmisystävällinen koira, joka on perusluonteeltaan sopiva lukukoiratoimintaan. Koiran pitää osata rauhoittua lukuhetkeen. Lukukoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittyinä. Lukukoirille tehdään soveltuvuuden arviointi.

Lukukoiraohjaajan on puolestaan oltava täysi-ikäinen Kennelliiton jäsen. Hänen tulee ymmärtää toiminnan vaatimukset ja vapaaehtoistoiminnan henki. Lukukoiraohjaajan täytyy suorittaa Kennelliiton lukukoirakurssi, joita koulutuksia aletaan järjestää vuonna 2017.

Kommentoi Facebookissa