Luonnossa liikkuvat työntekijät ovat tarmokkaampia – ilmainen resurssi työntekijöille ja työnantajille

Erityisesti ne työntekijät, joilla ulkoilemista tapahtuu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa korkeaksi.

Erityisesti ne työntekijät, joilla ulkoilemista tapahtuu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa korkeaksi. (Kuva Fotolia)

Luonto lataa tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin pattereita työpäivän aikana.

LIIKUNTA Luonnossa liikkuminen edistää työhyvinvointia, todetaan Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin luontoympäristön elvyttäviä ja terveyttä tukevia vaikutuksia työvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Tutkimuksessa havaittiin lähes päivittäin luonnossa ulkoilevien työntekijöiden kokevan työssään enemmän tarmokkuutta ja omistautumista kuin muut. Erityisesti ne työntekijät, joilla ulkoilemista tapahtuu myös työaikaan, raportoivat työhyvinvointinsa korkeaksi. Sekä luonnossa ulkoilun määrällä että säännöllisyydellä niin vapaa-ajalla kuin työaikana näyttäisi olevan merkitystä työssäjaksamiseen.

– Tutkimuksen tulosten perusteella luonnonympäristössä ulkoilemista myös työaikana voidaan suositella lämpimästi, toteaa hankkeen tutkija Kirsi Salonen.

Suomessa luontoympäristö on useisiin muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen hyvin saavutettavissa ja se on ilmainen resurssi niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Sitä on osattava kuitenkin hyödyntää.

Työnantajien suositellaankin lisäävän luontoympäristöön liittyvien resurssien tavoitteellista hyödyntämistä työhyvinvoinnin voimavarana. Tutkimus toi myös tärkeää tietoa luontolähtöisten interventioiden kehittämiseen.

– Luontolähtöiseen interventioon osallistuneet työntekijät kokivat myönteisiä tunnetilan muutoksia ja heidän psykologinen irrottautuminen työstä parani tapaamisten aikana, sanoo yliopistotutkija Katriina Hyvönen.

Tutkimus perustuu laajaan kysely- ja interventioaineistoon, jossa kartoitettiin lähes 800 suomalaisen työntekijän luonnossa ulkoilua, työolosuhteita, työhyvinvointia ja työssä suoriutumista. Kyselyyn vastasi työntekijöitä useista eri julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lue myös: Epätasainen maasto auttaa juoksijaa irtautumaan arjesta – ajatukset eivät eksy päivän huoliin

Kommentoi Facebookissa