Majakkalaiva Kemin mittava restaurointihanke valmistuu – avautuu yleisölle Kotkassa

Majakkalaiva Kemi Suomen merimuseon laiturissa yleisön nähtävänä. (Kuva Johanna Aartomaa/ Museovirasto)

Sisätilojen kunnostuksen lähtökohdaksi valittiin aluksen käytönaikainen vaihe eli 1950-luku.

RESTAUROINTI Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluva majakkalaiva Kemi on kolmivuotisen restaurointihankkeen aikana kunnostettu kauttaaltaan. Suomen viimeinen käytössä ollut majakkalaiva on saanut lisää elinvuosia ja voidaan jälleen avata juhannuksen 2022 jälkeen myös yleisölle.

Majakkalaiva Kemi oli käytössä vuosina 1901–1974. Vuodesta 1960 lähtien se oli Suomen ainoa toiminnassa oleva majakkalaiva. Alus poistettiin käytöstä uuden pohjamajakan tieltä vuonna 1974 ja samalla jäi historiaan majakka-alusten aika maassamme.

M/A Kemin kulttuurihistoriallinen arvo ymmärrettiin suureksi, sillä siihen työhistorian aikana tehdyt tekniset uudistukset ja korjaukset eivät olleet mainittavasti rikkoneet aluksen alkuperäisasua. Niinpä kelluvista majakoistamme viimeinen päätettiin säilyttää museoaluksena. Varsinainen museokunnostus alukselle tehtiin kuitenkin vasta vuosina 1986–1988. Sen jälkeen alus oli avoinna yleisölle Hylkysaaressa vuodet 1989–2003.

Restauroinnin suunnittelun pohjaksi tehtiin useita tutkimuksia ja selvityksiä. Kemin käytön aikaiset muutokset sekä korjaukset selvitettiin laajalla laivahistoriaselvityksellä, jossa tutkittiin laivan rakentamista ja käyttöä sekä sen restaurointi- ja muutosvaiheet. Aluksen rungosta tehtiin perusteellinen vauriokartoitus vuonna 2018 ja sitä täydennettiin myöhemmin telakalla vuonna 2020.

Kemin runkoa korjattiin Suomenlinnan telakalla talvella 2020–2021. Samalla kunnostettiin ja maalattiin aluksen kansirakenteita ja korjattiin muun muassa majakan rungon ja aluksen konehuoneessa sijaitsevan höyrykattilan tukirakenteita. Aluksen masto ja siihen liittyvä takilointi vaijereineen uusittiin, ja sääkannen reunalla kiertävä betonikouru kunnostettiin kevyesti.

Sisätilat valmiina vierailijoille. (Kuva Päivi Eronen/ Museovirasto)

Kesällä 2021 laiva palasi Kotkaan Suomen merimuseoon laituriin sisätilojen kunnostusta varten. Lähtökohdaksi valittiin aluksen käytönaikainen vaihe eli 1950-luku. Uusi tekniikka pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman huomaamattomasti, viemällä sitä aiemmin toteutetuilla reiteillä sekä naamioimalla se alukselle tyypillisiin putkiin. Näyttelytiloissa uudet sähkökalusteet ovat käytönaikaisen kaltaisia, mutta alempiin tiloihin valittiin nykykalusteet.

Pääkannella oleva Päällystömessin interiöörit toteutettiin 1900-luvun alun asuun tilasta löytyneiden fragmenttien sekä arkistomateriaalien mukaan. Pääkannen perässä oli käytön aikaan miehistön wc ja pesutilat. Museoaikaisissa muutoksissa nämä rakenteet purettiin, jotta saatiin toteutettua isompi kulkuväylä sääkannelta pääkannelle. Nyt kanteen on maalattu pohjapiirros noista tiloista.

Aluksesta esitellään sää- ja pääkansi eli näyttelykierros kulkee näillä kansilla. Alemmat kannet eli hyttikansi ja pilssi kunnostettiin rakenteellisesti, mutta ne eivät kuulu näyttelyalueeseen. Pääosin näyttelykierroksen tilojen maalipintojen rosoisuus ja patina haluttiin säilyttää ja pinnat puhdistettiin vain kevyesti.

Suomen merimuseon aluksiin kuuluva majakkalaiva avataan kesäkuun lopussa yleisölle Kotkassa, Merikeskus Vellamon laiturissa. Suomen merimuseo on osa Suomen kansallismuseon museoperhettä. Majakkalaiva Kemi on avoinna vain kesäaikaan. Talvikausiksi museoaluksen herkät rakenteet peitetään kevytrakenteisella sääsuojalla.

Lue myös: Vanha Rauma on Vuoden kaupunginosa 2022 – ”Kaupungin keskus ja vahvin identiteettitekijä”

Kommentoi Facebookissa