Malmin lentokenttä sai toivonkipinän – ympäristöministeriö palautti rakennussuojeluasian ELY-keskukselle

Malmin lentoaseman ystävät on esittänyt, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin.

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin. (Kuva Fotolia)

Keskustan kansanedustajat riemuitsivat, helsinkiläismedia ehti jo syyttää likaisesta vaalitempusta.

MALMIN LENTOKENTTÄ Ympäristöministeriö on palauttanut Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy ministeriön mukaan riittävästi ilmi, miten ELY-keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle, joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 7.6.2018. ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle valittivat suojeluesityksen tekijä ja yksityishenkilö. Suojeluesityksen tekijän valitus tutkittiin, yksityishenkilöllä ei ollut valitusoikeutta.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa. Euroopan kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra on valinnut Malmin lentokentän Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon.

Ilon päivästäSuomenmaassa riemuitsevat keskustan kansanedustajat eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen johdolla ovat toivoneet ”Helsingin tulevan järkiinsä” ja jättävän Malmin rauhaan. Helsingin Sanomat nimitti uutta käännettä puolestaan likaiseksi vaalitempuksi, sillä ympäristöministeri on keskustalainen Kimmo Tiilikainen. Päätös oli lehden mukaan ”hyökkäys Helsingin kasvun kimppuun”.

Muistissa on kuitenkin vielä keskustalaisen eduskunnan varapuheenjohtajan Mauri Pekkarisen temppu, jossa hän esti niin sanotun Lex Malmin kansalaisaloitteen pääsyn edes eduskunnan äänestettäväksi. Pekkarinen piti aloitetta perustuslain vastaisena, vaikka perustuslakivaliokunta katsoi edellyttämiensä korjausten riittävän.

Helsingin apulaispormestarilta, vihreiden Anni Sinnemäeltä ei sympatiaa lentokentän säilyttämiselle ole herunut. Kritiikki Malmin lentokentän maapohjan sopimattomuudesta rakentamiselle ei myöskään ole saanut mitään vastakaikua. Iltalehti kertoo lentokentän vajonneen vuosien aikana huomattavasti, ja suoperäinen maa sisältäisi lisäksi vaarallisiin ympäristöhaittoihin kuuluvaa sulfidisavea.

Helsingin asukkaiden mielipiteestä ei ole täsmällistä tietoa, mutta Malmin lentokentän ilmailukäytöstä on käynnissä kuntalaisaloitteen teko. Siinä tullaan vaatimaan neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä.

Lue myös: Nyt oli tyly temppu Mauri Pekkariselta – Lex Malmin kansalaisaloitteen 56 000 allekirjoittajan yli käveltiin

Kommentoi Facebookissa