Merenkulun vuosi on sujunut turvallisesti Suomen aluevesillä – ei vakavia onnettomuuksia

Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä. (Kuva Fotolia)

Suomella on hyvä maine myös satamavaltiotarkastuksissa.

TURVALLISUUS Merenkulun turvallisuuden tila Suomen aluevesillä ja suomalaisilla aluksilla on viime vuosina ollut hyvä ja vakaa. Vakavia merionnettomuuksia ei vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana sattunut.

Vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana Trafin tietoon tuli 18 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta, joista kymmenen on sattunut suomalaisille aluksille. Vastaavana aikana viime vuonna sattui 11 onnettomuutta, joista 8 suomalaisaluksille.

– Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä, toteaa merenkulkujohtaja Tuomas Routa.

Trafi on vastaanottanut tammi–kesäkuun aikana yhteensä 20 merionnettomuusilmoitusta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen aluevesillä sekä ulkomailla. Lisäksi lukuun sisältyy ulkomaalaisille tapahtuneet onnettomuudet Suomen aluevesillä.

Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui Trafiin tulleen tiedon mukaan vain kaksi kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 1–5 onnettomuutta.

Tämän vuoden aikana tammi–kesäkuussa suomalaisia aluksia ei pysäytetty satamavaltiotarkastuksissa. Suomalaisiin aluksiin on kohdistunut tarkastuksia suhteessa saman verran kuin edellisinä vuosina. Ulkomaisia aluksia on suomalaisissa satamissa tarkastettu 129 vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Myöskään ulkomaisia aluksia ei pysäytetty kesäkuun loppuun mennessä.

Vuonna 2016 suomalaisiin aluksiin tehtiin satamavaltiotarkastuksien Pariisin yhteistyöpöytäkirjan Paris MoU:n jäsenvaltioissa 136 satamavaltiotarkastusta 104 alukselle. Näissä satamavaltiotarkastuksissa pysäytettiin neljä suomalaista alusta. Suomi kuului Paris MoU:n valkoisella listalla lippuvaltioiden välisessä vertailussa viime vuonna sijalle 18.

Satamavaltiotarkastus eli Port State Control muodostaa kansainvälisen valvontajärjestelmän, jonka piirissä ovat satamavaltioiden satamissa tai ankkuripaikoilla käyvät ulkomaalaiset alukset.

Kommentoi Facebookissa