Metsähallituksen riippusillat tarkastettiin – vain yksi silta todettiin huonokuntoiseksi

Kaakkois-Suomessa Repovedellä sattui vaaratilanne kansallispuistoon johtavalla reitillä.

Kaakkois-Suomessa Repovedellä sattui kesällä vaaratilanne kansallispuistoon johtavalla reitillä. (Kuva Fotolia)

Tyypillisimmillään käyttörajoitukset koskevat minimietäisyyttä sillalla kulkevien välillä.

LUONTO Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevien riippusiltojen tarkastukset on saatu päätökseen. Kaksi kolmasosaa silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi.

Selvityksen tavoitteena oli varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saadaan tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille. Tarkastuksien taustalla on myös kesällä sattunut onnettomuus, kun Repoveden kansallispuiston riippusilta oli romahtamaisillaan. Tapahtumapaikalla suoritetuissa tutkimuksissa todettiin toisen kannatinvaijerin pettäneen, syy oli aikoinaan tehdyssä asennusvirheessä.

Tällä hetkellä Metsähallituksen hallinnassa on 32 riippusiltaa, mutta käytössä 31, sillä yksi on käyttökiellossa. Tämän lisäksi kesän aikana kaksi riippusiltaa purettiin. Kahdella siltakohteella tarkastuksen suoritti ulkopuolinen asiantuntija, kaikki muut tarkastukset teki Metsähallituksen oma, rakenteiden tarkastuksiin perehtynyt henkilö.

Vuosina 2019–2021 yhdeksälle Pohjois-Lapissa olevalle riippusillalle tilataan ulkopuolinen tarkastus. Tilaus ei johdu puutteista siltojen kunnossa, vaan muun muassa siltojen käyttötarkoituksesta: esimerkiksi rajavalvonta ja porotalous moottorikäyttöisine ajoneuvoineen käyttävät siltoja. Lapin pitkien välimatkojen ja Metsähallituksen henkilöstön vähenemisen takia on myös tarkoituksenmukaista käyttää ulkopuolisia tarkastajia.

Käytössä olevista 31 riippusillasta 24 riippusillalla on erilaisia käyttörajoituksia. Tyypillisimmillään ne koskevat minimietäisyyttä sillalla kulkevien välillä. Mikäli sillan käytölle on rajoituksia, laitetaan tästä ohjeistus maastoon. Käyttörajoitteisten siltojen osalta maasto-ohjeistus on kunnossa 16 sillalla, kun kahdeksassa tapauksessa se pitää saada kuntoon vuoden loppuun mennessä. Kohteista otettiin myös yleis- ja rakennevalokuvia Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään.

Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettu Savukosken Kolsankosken riippusilta voi edelleen olla käytössä. Ulkopuolisen asiantuntijan ohjeistuksen mukaan siltaa koskevat tiukennetut käyttörajoitteet sekä tihennetty kuntotarkastusväli.

Lue myös: Metsähallituksen hakkuista tutkintapyyntö Kainuussa – säilyivätkö liito-oravalle tärkeät alueet?

Kommentoi Facebookissa