Metsähallituksen hakkuista tutkintapyyntö Kainuussa – säilyivätkö liito-oravalle tärkeät alueet?

Metsähallitus myöntää hakanneensa metsää kiistellyllä alueella Suomussalmen Pata-ahon Luolavaarassa.

Metsähallitus myöntää hakanneensa metsää kiistellyllä alueella Suomussalmen Pata-ahon Luolavaarassa. (Kuva Vesa Hyvyryläinen/ SLL)

Kainuun liito-oravametsät ovat lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla Suomessa.

TUTKINTAPYYNTÖ Metsähallitus on hakannut liito-oravan kotimetsää Suomussalmella Kainuussa. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun Luonto ovat tehneet hakkuusta tutkintapyynnön poliisille.

Kyseisellä Luolavaaran alueella on selvitetty liito-oravan lisääntymispaikkojen huomioon ottamista metsänkäsittelyn yhteydessä edellisen kerran vuonna 2013. Maastokäyntien perusteella luonnonsuojelijoille vaikuttaa selvältä, että hakkuu on tehty Kainuun ELY-keskuksen tuolloin asiassa antaman päätöksen vastaisesti.

Luonnonsuojelulaissa määrätään, että luontodirektiivin mukaisten eläinlajien, kuten liito-oravan, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Hakkuut olisivat näin olleet myös luonnonsuojelulain vastaisia.

Hakattu kohde oli osa juuri käynnistymässä olevaa, Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoimaa Liito-orava-LIFE -hanketta, jonka tavoitteena on liito-oravan suojelun parantaminen Euroopassa. Hanke koskee koko maata ja sen yksi toiminta-alue on Kainuu, jossa ovat Suomen liito-oravakannan pohjoisimmat esiintymisalueet. Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuu myös Liito-orava-LIFE -hankkeeseen.

Metsähallitus sanoo odottavansa ratkaisua asiaan ja myöntää käsitelleensä metsää Suomussalmen Pata-ahon Luolavaarassa, joka on myös liito-oravan elinympäristöä, mutta liito-oravalle tärkeät paikat olisi säilytetty. Metsänkäsittely olisi tehty voimassa olevien liito-oravakohteiden käsittelyohjeen mukaan siten, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat olisi rajattu käsittelyiden ulkopuolelle.

Metsähallitus toteaa alueen metsän olevan noin 150-vuotiasta ja se on ollut mukana vanhojen metsien inventoinneissa, mutta ei täyttänyt arvokkaan vanhan metsän kriteerejä. Kainuun ELY-keskus otti kantaa alueelle suunniteltuihin hakkuisiin ja kielsi ne metsikkökuviolla, joka menee osittain päällekkäin hakatun alueen kanssa. Metsähallitus toteaa, että luonnonsuojelulaki muuttui vuonna 2016 ja sen myötä kohteessa ei ole voimassa olevaa ELY:n rajauspäätöstä, vaan toimija eli Metsähallitus vastaa rajauksista.

Luonnonsuojeluliitto puolestaan kertoo jo vuosia tehneensä töitä Kainuun vanhojen metsien ja liito-oravametsien säilyttämiseksi. Luonnonsuojeluliitto muun muassa kartoittaa jäljellä olevia metsiä ja on tehnyt liito-oravametsissä tehdyistä hakkuusuunnitelmista ja hakkuista kanteluita niin ELY-keskukselle kuin edelleen hallinto-oikeuteen. Viimeisimmästä tällaisesta valituksesta Suomussalmen Pyssymäellä hallinto-oikeus antoi päätöksenään toistaiseksi voimassa olevan hakkuukiellon.

Kainuun liito-oravametsien säilyttämisen tärkeyttä korostaa se, että ne ovat lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla eikä lajin esiintymisalue saisi supistua. Lajin säilyminen Kainuussa edellyttää Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan lisäsuojelua, ei lisähakkuita.

Lue myös: Villiluomun markkinat ovat kasvussa – suurin osa Suomen metsäalueista olisi luomukelpoista

Kommentoi Facebookissa