Metsähallitus sai rakennusluvan 32 tuulivoimalalle – 18 lisälupaa on valitusprosessissa

Metsähallituksen mukaan hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteita ei saavuteta ilman tuulivoimaa.

Metsähallituksen mukaan hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteita ei saavuteta ilman tuulivoimaa. (Kuva Metsähallitus)

Toteutuessaan Piiparinmäen-Murtomäen alue olisi yksi Suomen suurimmista tuulivoimapuistoista.

TUULIVOIMA Pyhännän kunta Pohjois-Pohjanmaalla on antanut Metsähallitukselle rakennusluvan 32 tuulivoimalalle ja kahdelle sähköasemalle Pyhännän Piiparinmäelle. Alueella on Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut.

Tuulivoimalat ja sähköasemat sijoittuvat Piiparinmäen osayleiskaavan mukaisiin paikkoihin. Osayleiskaavan valmistelun aikana Piiparin alueelle tehtiin useita selvityksiä muun muassa YVA-selostus, muinaisjäännösinventointi, luontoselvitys, metsäpeuraselvitys, Natura-arvioinnit, meluselvitys sekä petoeläinselvityksiä.

Tuulivoimaloista on tehty myös kuvamallinnuksia eri suunnista. Kunnanvaltuusto vahvisti osayleiskaavan 14.12.2015 ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 15.1.2016.

Pyhännän Piiparinmäki on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu vielä 18 tuulivoimalaa Kajaanin puolella. Kajaanin luvista on käynnissä valitusprosessit. Toteutuessaan Piiparinmäen-Murtomäen alue olisi yksi Suomen suurimmista tuulivoimapuistoista.

– Tavoitteenamme on mahdollistaa valtion alueiden tehokas käyttö tuulivoimassa, kuitenkin muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen. Samalla haluamme omalla aktiivisella toiminnalla edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio kertoo.

Tapion mukaan hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteita ei saavuteta ilman tuulivoimaa, joka on edullisinta uusiutuvaa energiaa.

Metsähallituksen tehtävänä on hallinnassaan olevien valtion alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Metsähallitus luovuttaa tuulivoimaloiden rakentamisoikeuden varaus- ja käyttöoikeussopimuksilla, jotka eivät poissulje alueen muuta käyttöä, esimerkiksi virkistyskäyttöä.

Kommentoi Facebookissa