Metsästäjäliitto vetoaa – hyvät metsästystavat kunniaan heti metsästyskauden alusta alkaen

Uuden metsästyskauden alkaessa metsällä tulee muistaa myös vastuullisuus.

Uuden metsästyskauden alkaessa metsällä tulee muistaa myös vastuullisuus. (Kuva Fotolia)

Metsästyslain muutokset antavat uusia jahtimahdollisuuksia, toiminnasta toivotaan eettistä ja vastuullista.

METSÄSTYS Sepelkyyhkyn metsästyksen alkaminen avaa useiden metsästäjien jahtikauden. Pienpetopyytäjät ovat kuitenkin olleet liikkeellä jo elokuun alusta saakka.

Sepelkyyhkykanta voi hyvin, ja kyyhky on noussut Suomen runsaslukuisimmaksi riistasaaliiksi yli 200 000 linnun vuosittaisella saalismäärällä. Metsästäjäliitto muistuttaa noutavan koiran käytön tärkeydestä linnustuksessa, jotta koko saalis saadaan talteen. Metsästäjän tulee aina myös huomioida muut luonnossa liikkujat ja suunnitella metsästys siten, että se on turvallista kaikille.

Sorsastus ja karhujahti alkavat sunnuntaina 20.8. Karhukanta on runsastunut, ja karhunkaatolupia on myönnetty aiempia vuosia enemmän. Monet riistavesilintulajit ovat puolestaan taantuvia. Vastuullinen metsästäjä huomioi tämän ja metsästää vain runsaslukuisia lajeja, kuten heinäsorsaa ja tavia. Sopivien elinympäristöjen väheneminen on osasyy lintukantojen taantumiseen. Metsästäjät kunnostavat elinympäristöjä rakentamalla kosteikkoja ja hoitamalla rantoja.

Kestävän metsästysverotuksen suunnittelu on nykyaikaa. Metsästäjät laskevat ahkerasti riistakolmioita, joiden laskenta-aika on juuri nyt 13.8. saakka. Metsästysverotuksen lisäksi kolmioiden laskennalla saadaan tietoa eläinlajien paikallisista kannoista ja elinympäristömuutosten vaikutuksista eläinkantoihin.

Myös saalisilmoituksilla saadaan tietoa eläinkannoista. Saalisilmoitus on jatkossa tehtävä metsäkauriin lisäksi myös villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä. Metsähanhen metsästys on sallittu vain osassa Suomea. Suomessa liikkuu metsähanhen kahta alalajia, ja metsästäjiä pyydetään lähettämään saaliista Luonnonvarakeskukselle valokuva taiga- ja tundrametsähanhien runsaussuhteen selvittämiseksi.

Metsästyslain uudistamisen myötä pitkään odotettu valkohäntäpeuran metsästys jousella on nyt mahdollista. Jousella saa metsästää myös kuusipeuraa, metsäpeuraa, villisikaa, muflonia sekä japaninpeuraa ja saksanhirveä. Ennen jousijahtiin lähtöä on suoritettava ampumakoe. Kokeessa ammutaan kolme nuolta 18 metrin etäisyydeltä osuma-alueeseen, jonka halkaisija on 23 senttimetriä. Metsästyksessä käytettävälle jouselle on myös asetettu tietyt vaatimukset.

Metsästäjäliitto korostaakin uuden metsästyskauden alkaessa erityisesti vastuullista, eettistä ja turvallista metsästystä. Metsästäjän on tunnistettava lajit ennen laukausta ja kohdistettava metsästys niihin lajeihin, joiden kanta sen kestää. Ampumataitojen parantamiseksi on kehitetty Metsästysammunnan ABC -koulutus yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Kommentoi Facebookissa