Metsästyskaudet alkavat – poliisi vastaa saako kuvauskopteria käyttää jäljittämiseen

Nyt käynnistyy karhun ja vesilintujen metsästys, hirvieläinten metsästyskausi alkaa hieman myöhemmin.

Nyt käynnistyy karhun ja vesilintujen metsästys, hirvieläinten metsästyskausi alkaa hieman myöhemmin. (Kuva Fotolia)

Metsästyslainsäädäntö ei kaikilta osin ole pysynyt tekniikan kehityksen vauhdissa.

METSÄSTYS Metsästyskaudet ovat alkamassa, tiistaina käynnistyy karhun ja vesilintujen metsästys. Myöhemmin syksyllä alkavat erilaisin rajoituksin muun muassa hirven, metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästykset.

Metsästystä valvotaan viranomaisyhteistyönä. Esimerkiksi Itä-Suomen poliisilaitos valvoo metsästystä yhteistoiminnassa Pohjois-Karjalan rajavartioston ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa. Valvonnan painopiste on karhujahdissa Lieksan, Ilomantsin, Kiteen ja Tohmajärven alueilla, jossa on myös eniten karhun kaatolupia ja metsästäjiä.

Valvonnalla pyritään ennalta estämään metsästysrikoksia sekä turvaamaan metsästyksen laillinen ja turvallinen sekä tasapuolinen toteutuminen. Valvontakohteina ovat erityisesti kaatojen laillisuus ja mahdollisten laittomien ravintohoukuttimien käyttö, metsästyksen aloitusaikojen noudattaminen, aseiden laillinen kuljetus ajoneuvoissa, metsästäjien lupa-asiat sekä kuljettajien ajokunto ja ajoneuvojen liikennekelpoisuus.

Suuresta metsästäjämäärästä ja kiivaasta aikataulusta johtuen poliisi muistuttaa erityisesti metsästyksen turvallisuudesta: metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa muille metsästäjille tai alueella liikkujille. Karhu- ja erityisesti sorsajahdissa on muistettava metsästyslain säännös, jonka mukaan ”ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150 metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan”.

Kysymyksiä herättänyt aihe on kuvauskoptereiden eli dronejen käyttö; poliisilaitoksen tulkinnan mukaan kyseessä on metsästyslaissa kielletty ilma-alus, jota ei saa käyttää riistaeläimen hätyyttämiseen ja jäljittämiseen. Umpimähkäinen eläinten etsiminen laitteella ei ole kiellettyä, mutta saaliseläimen tai sen jälkien havaitsemisen jälkeen laitetta ei saa käyttää.

Toinen metsästäjiä askarruttanut asia on riistakameroiden käyttö. Kameroiden käyttö on luvallista, kunhan siihen on maanomistajan lupa, se ei loukkaa kenenkään yksityiselämää tai kotirauhaa ja toimintaan ei liity ravintohoukutinta kameran lähellä.

Poliisilta on etukäteen tiedusteltu kantaa ja tulkintaa myös siihen, voiko metsästyskiellossa oleva henkilö osallistua karhunmetsästykseen koiranohjaajana. Poliisilaitoksen tulkinnan mukaan ei voi, koska kyse on kuitenkin pyyntitarkoituksessa tapahtuvasta metsästyksestä.

Metsästyslainsäädäntö ei kaikilta osin ole pysynyt tekniikan kehityksen vauhdissa ja toisaalta kaikkia käytettävissä olevia teknisiä apuvälineitä ei pystytä luettelemaan lainsäädännössä tyhjentävästi. Poliisilaitos suosittelee metsästäjiä kertaamaan metsästystä koskevan lainsäädännön ja paikalliset lupaohjeet sekä muun muassa Suomen Riistakeskuksen sivuilta löytyvät metsästyksen eettiset ohjeet.

Lue myös: Karhunmetsästys alkaa – ”Tarkoitus on pitää karhut karhuina, eli riittävän ihmisarkoina”

Kommentoi Facebookissa