Miljoonakavalluksesta epäilty päällikkö sai potkut – kotiin viety taulutelevisioita ja kameroita

Opetusviraston työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita, kuten taulutelevisioita ja kameroita.

Opetusviraston työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita, kuten taulutelevisioita ja kameroita. (Kuvituskuva Fotolia)

Opetusvirasto irtisanoi lisäksi kolme työntekijää ja kolme sai kirjallisen varoituksen.

RIKOS Helsingin opetusvirasto irtisanoo turvallisuuspäällikkönsä, entisen tietohallintopäällikkö Hannu Suoniemen. Aikaisemmin on uutisoitu, että Suoniemeä epäillään tietotekniikkahankintoihin liittyvästä ja vuosia jatkuneesta miljoonakavalluksesta.

Opetusvirasto toteaa, että on käynyt ilmi Suoniemen rikkoneen erittäin vakavalla tavalla työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita eikä hän ole hoitanut tehtäviään asianmukaisesti. Kilpailuttamatta ja pilkkomalla hankinnat pieniin osiin ja tekemällä lukuisia alle 30 000 euron hankintoja Hannu Suoniemi on toiminut hankintalain, vahvistettujen hankintavaltuuksien ja kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden vastaisesti.

Asiassa on opetusviraston mukaan kysymys pitkään jatkuneesta lain ja ohjeiden vastaisesta menettelystä. Rikkomukset ovat niin vakavia, että Suoniemi ei voi enää jatkaa tehtävässään. Häntä on kuultu ennen irtisanomista. Työsopimuslain mukaisen työnjohdollisen prosessin seuraamuksena opetusvirasto irtisanoo lisäksi kolme työntekijää ja kolme työntekijää saa kirjallisen varoituksen. Kaikkia näitä työntekijöitä on kuultu ennen irtisanomisia ja varoitusten antamista.

Viraston selvityksissä ja tietotekniikkalaitteiden inventoinnissa on käynyt ilmi, että opetusviraston työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita, kuten taulutelevisioita ja kameroita.

– Tässä vakavassa ja haastavassa tilanteessa olemme jo tarkistaneet tietohallinnon hankintakäytäntöjä ja jatkamme tietohallinnon uudistamista. Toimintamme tulee olla entistä läpinäkyvämpää. On ikävää, että koko opetustoimi joutuu kärsimään tällaisista rikkomuksista, painottaa opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen.

Pohjolainen sanoo opetusviraston edelleen luottavan henkilöstöön ja siihen työhön, jota opetustoimessa tehdään. Turvallisuuspäällikön tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin, ennen kuin uusi vakinainen turvallisuuspäällikkö saadaan. Koulujen ja viraston toiminnan takaamiseksi tietohallintoon palkataan lisäapua.

Opetusviraston ICT-laitelinjaukset tullaan päivittämään pikaisesti, parhaillaan selvitetään 11 peruskoulussa ja kahdessa lukiossa digitaalisten laitteiden tarvetta koulujen erilaisten tarpeiden mukaan. Tänä keväänä otetaan käyttöön sähköinen laiterekisteri, jonka avulla seurataan kunkin koulun digitaalisten laitteiden tilaa.

Kommentoi Facebookissa