Mökkiläisille ei riitä enää korvausrahaa – Talvivaaraan on mennyt valtiolta jo satoja miljoonia euroja

Talvivaaran primääriliotusalueelta yritetään estää saastuneiden vesien päätyminen laajemmin ympäristöön.

Talvivaaran primääriliotusalueelta yritetään estää saastuneiden vesien päätyminen laajemmin ympäristöön. (Kuva Terrafame)

Ministeriöt ovat päättäneet, että valtio ei korvaa mitään vahinkoja yksityisille kärsijöille.

TALVIVAARA Talvivaaran kaivos on ollut viime aikoina jälleen uutisten kohteena. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus selvitti, kuinka Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton. Päivän Lehden artikkelin asiasta löydät tästä.

MTV puolestaan uutisoi, kuinka Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän ja alueen mökkiläisten sekä kalastajien sovintoneuvottelut ympäristövahinkojen korvauksista ovat kariutuneet. Valtio haluttiin mukaan takuumieheksi, sillä jo ensimmäisessä sovintoistunnossa selvisi, että konkurssipesä on valtiolle velkaa yli 100 miljoonaa euroa. Kaikkiaan konkurssivelkaa oli järisyttävä yli 1,4 miljardia euroa.

Talvivaaran omistuskuvio on tavalliselle ihmiselle hieman hämmentävä. Marraskuussa 2013 sekä Talvivaara Sotkamo Oy että sen emoyhtiö, pörssiin listattu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj hakeutuivat yrityssaneeraukseen, vuoden kuluttua Talvivaara Sotkamo asetettiin konkurssiin. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yritysaneerausohjelma vahvistettiin 2.6.2017.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suurin osakkeenomistaja on valtio Solidium Oy:n kautta, omistusosuus on 7,60 prosenttia. Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät konkurssipesältä, ja jatkaa näin kaivostoimintaa Sotkamossa.

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka omistaa 84,2 prosenttia Terrafame Oy:stä. Monikansallisen, ympäristöasioissa huonomaineisen Trafigura-konsernin Galena Asset Managementin osuus noin 15,5 prosenttia. Päivän Lehden artikkelin uudesta yhtiökumppanista löydät tästä.

Varat katoavat, vahingot jäävät

MTV:n mukaan keskeiset ministeriöt ovat jo päättäneet, että valtio ei korvaa mitään vahinkoja yksityisille kärsijöille. Kaivostoimintaa nykyisin harjoittava Terrafame Oy ja yrityssaneerauksessa oleva Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj eivät ole suostuneet sovintoon.

Vuonna 2014 Talvivaara oli MTV:n mukaan valmis maksamaan korvauksia muutamalle kiinteistönomistajalle yhteensä vain kaksituhatta euroa. Terrafame on tarjonnut osalle ammattikalastajista kahdenkeskisiä korvauksia.

Viimeinen vaihtoehto on hakea korvauksia ympäristövakuutuskeskuksesta, mutta korvausten maksaminen yksityisille henkilöille on poikkeuksellista. Yleisemmin ympäristökeskus maksaa korvauksia konkurssipesälle vakavan vaaran torjumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tilanne muistuttaa Hituran suljettua nikkelikaivosta Nivalassa, joka kerran jo myytiin eurolla Talvivaaran tapaan. Kanadalaisen Belvedere Miningin konkurssipesä paljastui varattomaksi ja ympäristövahinkojen riskinä ilmenivät pohjaveden sekä Perämereen laskevan Kalajoen saastuminen.

Kaivosyhtiön laitteista ja irtaimistosta saadut varat olivat menneet asianajopalkkioihin, eikä jälkihoitoon tarkoitettuja kahden miljoonan euron vakuuksia löytynyt yhtiöltä. Ympäristöministeriö kirjelmöikin epäterveestä tilanteesta valtiovarainvaliokunnalle.

”Nykyisen konkurssilainsäädännön mukaisesti konkurssipesä ei lähtökohtaisesti vastaa ympäristöluvan mukaisista velvoitteista ellei konkurssipesä jatka velallisen toimintaa.”

Päivän Lehden artikkelin Hituran kaivoksesta ja jäljelle jääneistä likavesistä löydät tästä.

Vuonna 2017 Terrafamen tavoitteena on tuottaa yhteensä 80 000 tonnia nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia.
Vuonna 2017 Terrafamen tavoitteena on tuottaa yhteensä 80 000 tonnia nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia. (Kuva Terrafame)

Yli 800 miljoonaa veronmaksajilta

Kainuun Ely-keskus onkin arvioinut Iltalehdelle, että myös Talvivaaran saastuttamien järvien puhdistuksen maksaminen jää lopulta valtion kontolle. Koska alkuperäinen pilaaja oli Talvivaara Sotkamo, ei Terrafamea voi Ely-keskuksen mukaan velvoittaa järvien puhdistamiseen.

Valtion Talvivaarassa menettämät sadat miljoonat selvisivät valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemasta vuosittaisesta katsauksesta valtion taloudellisiin vastuihin ja riskeihin.

Menetettyinä pääomina on kirjattu alas Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin jälkeen Solidium Oy:n sijoitukset Talvivaaran Kaivososakeyhtiöön 150 miljoonaa euroa. Merkittävien ympäristöhaittojen ehkäisemistä on jouduttu rahoittamaan valtion talousarvion kautta noin 126,5 miljoonalla eurolla sekä maksamaan tappiokorvauksia Finnvera Oyj:lle noin 44 miljoonaa euroa sen takaustoiminnasta kaivosyhtiölle.

Kaiken kaikkiaan Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnasta aiheutuneet talousarvion kautta rahoitetut ympäristövahinkojen ehkäisemisen kustannukset, tappiokorvaukset sekä menetetyt sijoitukset ovat nousseet noin 320 miljoonaan euroon.

Kaivostoimintaa jatkamaan perustetun Terrafamen lisäpääomittaminen on tähän mennessä vaatinut 491,5 miljoonaa euroa, joilla sijoituksilla toiminnan kustannukset katettiin kesään asti. Yhteensä yli 800 miljoonaa euroa on kova hinta kainuulaisten työllisyydestä.

Usko oli vahva, joukkolaina arvoton

Hakemusten mukaan Talvivaaran lähijärvissä ei voi uida ja vettä ei voi käyttää oikein mihinkään, pyydettyä kalaa ei voi syödä ja hajuhaitatkin ovat paikoittain merkittäviä. Perinteisen mökkipaikan menettäminen ei ole ollut henkisestikään helppoa.

Rahallisia menetyksiä ovat kokeneet mökkiläisten ja kalastajien lisäksi myös kymmenet tuhannet muut suomalaiset kotitaloudet. Yrityssaneerauksessa olevalla Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:llä on yli 80 000 osakkeenomistajaa, joista lähes 60 prosenttia on tavallisia kotitalouksia. Saneerausmenettelyn johdosta Talvivaaran osakkeista on ollut hankala päästä eroon, eivätkä omistajat ole voineet edes vähentää tappioita verotuksessa.

Uutta liiketoimintaa jopa lehmänlannan ravinteiden kierrättämisestä kehittävä yhtiö ilmoittaa välitilinpäätöksessään tehneensä alkuvuonna 2,2 miljoonan euron liiketappion. Saneeraus supisti yhtiön velat 9,6 miljoonaan euroon noin 450 miljoonasta, mutta tappioiden jatkuessa konkurssi uhkaa myös sitä tilintarkastajien mukaan.

Eikä tässä vielä kaikki. Konkurssiin mennyt Talvivaara Sotkamo laski keväällä 2012 liikkeeseen 110 miljoonan euron joukkolainan, joka olisi erääntynyt tänä keväänä. Konkurssissa sijoitus muuttui arvottomaksi.

Joukkolainaan lähtivät mukaan suursijoittajat, mutta myös monia SAK:n ammattiliittoja ja työttömyyskassoja. Usko kaivoksen tulevaisuuteen oli vielä vahva. Paperiliitolta meni 1,4 miljoonaa euroa, Metalliliitolla saatavia oli yli puoli miljoonaa.

Eräs suurimmista menettäjistä oli Yleisradion eläkesäätiö, joka edelleen on saneerausmenettelyssä olevan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n seitsemänneksi suurin omistaja 35 miljoonalla osakkeellaan. Yleisradion eläkesäätiö sijoitti Talvivaara Sotkamon arvottomaksi käyneeseen joukkolainaan peräti neljä miljoonaa euroa.

Jotain positiivista Talvivaaran suunnasta on kuitenkin kuulunut, mikä ei toki enää vanhoja osakkeenomistajia auta. Terrafame tiedotti heinäkuun lopussa, kuinka tämän vuoden ensimmäisen puoliskon nikkelituotanto ylitti jo edellisvuoden tuotantomäärän.

  • EDIT 12.00: Lisätty välitilinpäätöksen tiedot ja yritysaneerausohjelman vahvistuspäivä.

Kommentoi Facebookissa