Muistissa ovat Carunan kohutut hinnankorotukset – miksi sähkön siirtohintoja nostetaan kansan mielestä kohtuuttomasti?

Eräiden jakeluverkkoyhtiöiden poikkeuksellisen suuret siirtohintojen korotukset aiheuttivat vuonna 2016 laajan julkisen kohun.

Eräiden jakeluverkkoyhtiöiden poikkeuksellisen suuret siirtohintojen korotukset aiheuttivat vuonna 2016 laajan julkisen kohun. (Kuva Fotolia)

Professori Jarmo Partanen selvittää sähkön jakeluverkkojen hinnankorotuksia ja alueellista kohdentumista.

SÄHKÖVERKOT Sähkön siirtohintojen korotusten syyt ja alueellinen kohdentuminen otetaan tarkempaan tarkasteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut sähkötekniikan professori Jarmo Partasen asian selvittäjäksi. Selvitystyö käynnistyy kesäkuun alussa ja valmistuu 15.12.2018 mennessä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aloitteesta asetetun selvittäjän tehtävänä on laatia selvitys sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen korotusten taustalla olevista syistä ja verkonhaltijoiden valitsemien investointitapojen perusteista.

Samalla etsitään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuutta parantavia investointeja ja sitä kautta kustannussäästöjen saavuttamista. Selvitystyössä tulee tarkastella myös siirtohintojen korotusten alueellista kohdentumista ja harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä.

Selvittäjän asettaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska keskustelu siirtohintojen korotuksista on jatkunut erityisesti harvaan asutuilla seuduilla toimivien jakeluverkkoyhtiöiden asiakaspiirissä.

Sähkömarkkinalakiin sisällytettiin vuonna 2013 lumikuormista ja myrskyistä johtuneiden laajojen sähkökatkojen seurauksena niiden ehkäisyä koskevien toimenpiteiden paketti.

Laissa esitetyt vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi vuoden 2028 loppuun mennessä aiheuttavat verkkoonsa investoivien sähköyhtiöiden asiakkaille hinnankorotuksia. Jakeluverkkoyhtiöt päättävät itsenäisesti, mitä keinoja ne käyttävät toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Eräiden jakeluverkkoyhtiöiden poikkeuksellisen suuret siirtohintojen korotukset aiheuttivat vuonna 2016 laajan julkisen kohun ja suuren joukon valituksia kuluttajariitalautakuntaan ja kuluttaja-asiamiehelle.

Esimerkiksi sähkönsiirtoyhtiö Caruna aikoi tuolloin nostaa hintojaan 27 prosenttia – tai vieläkin enemmän, sillä luvuissa oli mukana myös sähkövero, joka ei noussut. Maaliskuussa 2017 Caruna oli jälleen nostamassa siirtohintojaan noin 14 prosenttia.

Sähkömarkkinalakiin tehtiin vuonna 2017 täsmennys, jossa asetettiin yläraja siirtohintojen vuotuisille korotuksille. Myös harvaanasuttujen alueiden jakeluverkkoyhtiöiden mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseen helpotettiin samassa yhteydessä.

Selvitystyössä tulee tarkastella esimerkiksi siirtohintojen roolia sähkön kokonaishinnassa nyt ja tulevaisuudessa, toimitusvarmuusinvestointien ja -toimenpiteiden reaalista vaikutusta siirtohintoihin, toimitusvarmuusvaatimusten vaikutuksia erityisesti harvaan asuttujen alueiden jakeluverkkojen taloudelliseen tilanteeseen sekä mitä vaihtoehtoisia tapoja verkkoyhtiöillä on tällä hetkellä saavuttaa toimitusvarmuustavoitteet.

  • Lähde työ- ja elinkeinoministeriö 

Lue myös: Kansa kapinoi taas sähkön hinnasta – johtajat käärivät aikoinaan miljoonia

Kommentoi Facebookissa