Nuoret eivät koe tarvetta vähentää nettikäyttöään – ”Nuoret hoitavat sosiaalisia suhteitaan netin välityksellä

Nuoret kertovat, että he viettäisivät mielellään aikaa toistensa kanssa ilman puhelimiakin.

Nuoret kertovat, että he viettäisivät mielellään aikaa toistensa kanssa ilman puhelimiakin. (Kuva Fotolia)

Puolet kyselyyn vastaajista kertoi, että netti on auttanut heitä tutustumaan ihmisiin.

MEDIAKYSELY Yläasteikäiset tunnistavat netinkäytön haittapuolet ja olisivat halukkaita myös vähentämään sitä, mutta he kokevat painetta olla läsnä palveluissa jatkuvasti.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto selvitti mediakyselyllä nuorten mielipiteitä heidän omasta netin ja puhelimen käytöstään. Yläasteikäisille suunnattu kysely jakaantui neljään teemaan: kaverisuhteisiin, sosiaalisen median luomiin paineisiin, mediankäyttöön ja loukkaavaan kohteluun netissä.

Puhelimessa mukana kulkeva netti on nuorille erittäin tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen areena uusien tuttavuuksien luomisessa sekä vanhojen ylläpidossa. Nuorten mediakyselyyn vastanneista 49 prosenttia kertoi, että netti on auttanut heitä tutustumaan uusiin ihmisiin koulussa. Netti on mahdollistanut myös vanhoihin kavereihin paremmin tutustumisen.

– Nuoret hoitavat sosiaalisia suhteitaan netin ja sosiaalisen median välityksellä, ja ne ovat tärkeitä palveluita heille. Kääntöpuolena on, että he kokevat sosiaalista painetta olla läsnä ja tavoitettavissa eri palveluissa koko ajan, mediakasvatuksen suunnittelija Noora Järvi sanoo.

Nuoret kertovat, että he viettäisivät mielellään aikaa toistensa kanssa ilman puhelimiakin. Osa myöntää, että puhelimen välityksellä kommunikointi on heille helpompaa kuin kasvotusten keskustelu.

Suurin osa nuorista kokee, että käyttää nettiä sopivasti ja he tietävät tarkkaan, kuinka paljon viettävät aikaa puhelimella. Tästä huolimatta noin kolmasosa vastaajista haluaisi vähentää netin tai jonkun tietyn palvelun käyttöä. Nuoret ovat itsekin huomanneet, että puhelimen käyttö häiritsee heidän keskittymistään ja untaan. Neljäsosa kyselyssä mukana olleista kertoi yrittäneensä vähentää puhelimen käyttöä, mutta ei ole onnistunut siinä.

– Aikuisen rooli on auttaa ja tukea nuorta pyrkimyksessä vähentää netin ja puhelimen käyttöä. Vähentäminen ei onnistu vain omalla päätöksellä, vaan se vaatii yhteisiä sopimuksia kavereiden kesken, Järvi sanoo.

Kun nuorilta kysyttiin asiaa, jonka he haluaisivat muuttaa internetissä, vastaus oli yksimielinen: kiusaamisen. Nettikiusaamisen kitkemiseksi nuoret ehdottivat, että aikuiset valvoisivat netin käyttöä sekä puuttuisivat loukkaavaan käytökseen. Nuoret myös tunnistavat oman vastuunsa kiusaamisen ehkäisemisessä, sillä he esittivät vastauksissaan toiveen, että jokainen miettisi miten kohtelee muita netissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttamaan mediakyselyyn vastasi kaikkiaan reilut 1500 nuorta. Suurin osa vastauksista kerättiin yläkouluissa osana Empatia netissä -prosessia. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös Nuortennetissä, jossa siihen vastasi 229 nuorta. Pääosa vastaajista on yläkouluikäisiä, mutta kaikille avoimen kyselyn kautta vastauksia tuli myös jonkin verran alakouluikäisiltä sekä toisen asteen opiskelijoilta.

Lue myös: Työttömän yksinhuoltajan lapsi on usein osallisena kiusaamisessa – ja nykyisin aikaisempaa yleisemmin

Kommentoi Facebookissa